מה ניתן לעשות במקרה שבו החובות שנצברו גבוהים יותר מהיכולת לפרוע אותם? איך ניתן להגיע להפטר על החובות ולהתחיל דף חדש בחיים? עבור חייבים רבים, הליך פשיטת הרגל הוא הפתרון הטוב ביותר.


עם זאת, במסגרת הליך פשיטת הרגל חלות על החייב מגבלות רבות, ולא פעם ניתן לקבל הפטר רק לאחר תקופה ממושכת ואחרי שנים של עמידה בצו תשלומים, כאשר בתקופה זו החייב אינו רשאי לבצע פעולות שונות בחשבון הבנק, לפתוח עסק עצמאי או אף לצאת מהארץ במקרים מסוימים.


על כן חשוב לדעת שפקודת פשיטת הרגל מציעה חלופה להגיע להסדר חוב עם הנושים השונים, וזאת עוד לפני הכרזה על החייב כפושט רגל, ובפיקוחו של בית המשפט המחוזי. סעיף 19א מאפשר לחייב להגיע להסדר כספי עם נושיו, בתנאים מסוימים. איך ניתן למחוק 70% מהחוב מבלי להיכנס להליכי פשיטת רגל?


מתי ניתן לבחור בהסדר נושים כחלופה להליכי גביית חובות והסדר חוב בהוצאה לפועל?


באמצעות שימוש בסעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל ניתן להגיע להסדר לפירעון חובותיו של החייב, כאשר בית המשפט רק מאשר את ההסדר שאליו הגיעו הצדדים ללא התערבות מעבר לכך. את ההסכמות בין החייב לנושים ניתן לערוך בהסכם מפורט עוד לפני ההכרזה על החייב כפושט רגל, ולהביאו לאישור בית המשפט.


כדי להגיע להסדר נושים במקום הליכים בהוצאה לפועל, היקף החובות צריך להיות גבוה יותר מהסכום שנקבע בחוק ומתעדכן מעת לעת, כאשר החייב נדרש להוכיח את יכולת הפירעון של 30% לכל הפחות מהיקף חובותיו.


לאחר אישורו של בית המשפט ובסמכותו, הסדר הנושים מקבל תוקף משפטי מחייב. אחרי שהחייב ממלא את כל חובותיו אשר נקבעו במסגרת ההסדר, הוא יזכה להפטר על חובותיו ויוכל לסגור את כל הליכי הגבייה שננקטו כנגדו בהוצאה לפועל.


מהם שלבי הפעולה בהליך להסדר נושים?


כדי להתחיל בהליך הסדר נושים, החייב נדרש להגיש בקשה אל בית המשפט, אשר יבחן את סבירות הבקשה בהתאם לגובה החוב, זהות הנושים, עמדתו של כונס הנכסים הרשמי ועוד. בהסכמת הנושים ולאחר אישור ההסדר על ידי בית המשפט, ניתן להגיע להפטר על שיעורים ניכרים מהחוב, ולמעשה למחוק אפילו כ-70% מסכום החוב הכולל.


בשלב הראשון, החייב יגיש את הבקשה להסדר נושים ויצהיר כי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו, אולם הוא יכול להסדיר לפחות 30% מסך היקף חובותיו. הכונס הרשמי יגיש את עמדתו, ונאמן ינהל את המשך ההליך עד שיסתיים.


בשלב השני יידרש החייב לשלם חלק מסך החוב כראיה לכך שהוא מסוגל לעמוד בתנאי ההסדר, והנושים יגישו את תביעות החוב כנגדו אל הנאמן אשר יבחן את התביעות ויחליט האם לאשרן או לדחותן. הליכי הגבייה שננקטו כנגד החייב יעוכבו ותיקבע אסיפת נושים. במהלך האסיפה יחליטו הנושים האם לאשר את הצעתו של החייב להסדר או לא.


כאשר מרבית הנושים מסכימים להסדר, הוא יוגש אל בית המשפט אשר בסמכותו לאשר או לדחות אותו. לאחר שהחייב יעמוד בכל ההסכמות שנקבעו בהסדר, הוא יוכל לקבל צו הפטר.


באילו מקרים כדאי לפנות להליך הסדר נושים ומהם התנאים להגשת הבקשה?


מדובר בהליך אשר מקנה יתרונות הן לנושים והן לחייב, מאחר שהוא מאפשר לסיים את פירעון החוב באמצעות הליך פשוט וקצר יחסית. עם זאת יש לעמוד במספר תנאים לצורך הגשת הבקשה, ובין היתר שהיקף החובות לא יהיה נמוך מהסכום הקבוע בחוק, ושהחייב יוכל להחזיר לכל הפחות 30% מכלל החובות. כמו כן, על מרבית הנושים - המחזיקים לפחות 75% מחובותיו של החייב - לאשר ולהסכים להסדר החוב.


מלבד זאת, לפני שבית המשפט יאשר את הסדר הנושים, הוא יבחן האם החובות נוצרו בתום לב, וכן האם אישור ההסדר יגשים את תכלית פקודת פשיטת הרגל, שבמסגרתה חייב יוכל לקבל פירעון על חובותיו כנגד זכויות הקניין של הנושים.

 

יש לך שאלה?

פורום הסדר חוב | מחיקת חובות


לאחר אישורו של בית המשפט, הנאמן יבצע ויפקח על ניהול הסדר הנושים בפועל, ויהיה אחראי על בחינת תביעות החוב וגביית התשלומים. על כן חשוב לזכור כי אם עומדים בתנאים להחלת הליך הסדר נושים, הוא מקנה יתרונות לא מבוטלים, ואם קיימת אפשרות להגעה להסדר נושים כדאי לנצל אותה.


כדי להגיע להחלטה מושכלת בעניין ולהגיע להפטר מהחובות באופן המהיר והפשוט ביותר, כדאי להיוועץ עם עורך דין העוסק בפשיטת רגל והסדרי חוב, אשר יוכל להציע מהי הדרך הטובה ביותר בהתאם לנסיבות המקרה.