מערכת המשפט בישראל כוללת שתי ערכאות שיפוטיות העוסקות בדין האישי ובדיני משפחה: בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, אשר פוסקים מכוח ההלכה היהודית ומוקנית להם סמכות בלעדית להחליט על גירושין בין בני זוג יהודים - לרבות בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים - ולהורות על מתן גט.


במסגרת הליכי גירושין, נדונים נושאים רבים שבהם גם בית המשפט וגם בית הדין הרבני מוסמכים לפסוק, כגון חלוקת רכוש, תביעת מזונות אישה או מזונות ילדים, משמורת וזמני שהות ועוד. מלבד זאת, בית הדין הרבני בלבד מוסך לטפל בתביעות גירושין, הליכי שלום בית, תביעות כתובה או שלילת זכותה של האישה לכתובה, חיוב בגט ועוד. בעוד בבית המשפט מייצגים את הצדדים עורכי דין, בבית הדין הרבני ניתן לפנות לייצוגו של טוען רבני.


מהן סמכויותיו של הטוען הרבני, מהם ההבדלים העיקריים בין טוען רבני ועורך דין, מהם היתרונות בפנייה לטוען רבני ומי יכול לעסוק כטוען רבני והאם נדרש לכך רישיון מיוחד? כל התשובות במאמר שלפניכם.


טוען רבני לייצוג בבית הדין הרבני: לא לדתיים בלבד


כאמור, בני זוג יהודים יכולים להתגרש רק בבית הדין הרבני, בין שהם דתיים או חילוניים, נישאו כדת משה וישראל או בחתונה אזרחית בחו"ל, מעוניינים להתגרש בהסכמה או לחלופין כאשר רק צד אחד מעוניין בגירושין.


תפקידו הראשי של הטוען הרבני הוא לייצג את אחד הצדדים בהליכים המתנהלים בבית הדין הרבני, וזאת תוך ידע מעמיק בהלכה היהודית ובדין האישי החל על הצדדים בד בבד עם הבנה משפטית נרחבת.


לדוגמה, הטוען הרבני יכול לשכנע את בית הדין כי קיימת עילה הלכתית לגירושין במקרים שבהם מוגשת תביעה לגירושין, כגון בגידה, סירוב לקיים יחסים אינטימיים, מחלה שהוסתרה מהצד השני, חוסר יכולת להביא צאצאים ועוד.


כמו כן, הטוען הרבני יכול לייצג בתביעות כתובה ולהוכיח כי האישה זכאית לקבל את מלוא הכתובה, או לחלופין להציג עילות הלכתיות לכך שזכאותה של האישה לכתובה נשללה מטעמים כאלה ואחרים.


מי יכול לקבל הסמכה כטוען רבני, ומהם הכישורים הנדרשים ממנו?


תקנות הטוענים הרבניים מסדירות את הכללים והתנאים אשר חלים על מי שעוסק כטוען רבני אשר מייצג אנשים בבתי הדין הרבניים. בהתאם לתקנות, נשיא בית הדיו הרבני הגדול מוסמך להעניק רישיון לטוען רבני, כל עוד עמד בשלושה תנאים מרכזיים: מדובר בתושב ישראלי, אשר עמד במבחן הכולל את ידיעתו בדין העברי ובדיני משפחה, וכן למד במשך שלוש שנים במוסד חינוכי המוכר על ידי בית הדין הרבני או לחלופין התחנך במשך ארבע שנים בישיבה תורנית.


טוען רבני נדרש להבין לעומק את סדרי הדין המיוחדים לבית הדין הרבני ולהלכה היהודית, ובסמכותו לתת שירותי ייצוג בהליכים השונים בבית הדין הרבני בלבד בנושאים כגון גיור, הליכי ירושה והליכי גירושין שונים.


בדומה לעורך דין, גם על טוען רבני חלות חובות אתיות כלפי המיוצגים. טוען רבני אינו מורשה לשדל את לקוחותיו לנהוג בדרך זו או אחרת, והוא מחויב לפעול כדי להגיע למשפט אמת ולשמור על סודיות ופרטיות המיוצגים. ועדת משמעת מיוחדת מוסמכת לדון בכל הנוגע לחריגה מכללי האתיקה על ידי טוען רבני. מלבד זאת, גם נשים יכולות לעסוק כטוענות רבניות.


חשוב לדעת כי מי שהורשע בעבירה עם קלון לא יורשה לקבל רישיון כטוען רבני, וכמו כן בית הדין מוסמך לדחות בקשה לשמש כטוען רבני אם לדעתו אורח חייו של המבקש אינו מתאים לכך.


עורך דין או טוען רבני: מהם קווי הדמיון ומהם ההבדלים?


הן עורך דין והן טוען רבני יכולים להעניק שירותי ייצוג בתיקים המתנהלים בבית הדין הרבני, אולם רק עורך דין רשאי לייצג את לקוחותיו גם בבית המשפט לענייני משפחה. כאמור, כללי האתיקה המחמירים המחייבים בסודיות ובשמירה על פרטיות המיוצגים חלים הן על עורך דין והן על טוען רבני.


עם זאת, מסלול הכשרתם של טוען רבני ועורך דין הוא שונה במהותו. בעוד עורך דין הוא בוגר לימודי משפטים במוסד אקדמי מוכר אשר עבר בהצלחה את בחינת ההסמכה מטעם לשכת עורכי הדין, טוען רבני צריך לעמוד בתנאים הקבועים בתקנות הטוענים הרבניים, וכן לעבור בחינות הסמכה לאחר לימודים המוכרים על ידי בית הדין הרבני.


טוען רבני בקיא בהלכה היהודית ובדין היהודי, ובכך יש לו יתרון על פני עורך דין בכל הנוגע להליכים שונים בבית הדין הרבני. כמו כן, הטוען הרבני מוסמך להעניק חוות דעת בנושאים הלכתיים. תוקפו של הרישיון שניתן לטוען רבני הוא לחמש שנים בלבד, ולאחר מכן יש לחדש אותו. מכל מקום חשוב לדעת ולזכור כי טוען רבני יכול להיות מוסמך גם כעורך דין.


באילו מקרים כדאי להשתמש בשירותיו של טוען רבני?


תחילה חשוב לדעת כי פעמים רבות, טוענים רבנים הם גם עורכי דין העוסקים בדיני משפחה, וכך המיוצגים יכולים לקבל את היתרונות של שני העולמות. אולם גם כאשר מדובר בטוען רבני בלבד, יש לו יתרונות ברורים.


זאת מכיוון שטוען רבני הוא בעל ידע מעמיק הן בהלכה היהודית והן בדיני המשפחה המשפטיים. טוען רבני אף מכיר ויודע מהם סדרי הדין המיוחדים של בית הדין הרבני, והוא בר סמכא בכל הקשור לסוגיות הלכתיות סבוכות.

 

יש לך שאלה?

פורום טוען רבני | סרבנות גט | כתובה - יש לך שאלה?


לכן, כאשר מתנהל הליך גירושין בבית הדין הרבני, כדאי לקבל ייעוץ וייצוג על ידי טוען רבני, בייחוד כאשר נדונות סוגיות כגון עילת גירושין, סרבנות גט, שלום בית, גיור, כתובה ועוד ועוד.