כאשר פונים להליך פשיטת רגל, משמעות הדבר היא שלא ניתן לעמוד בחובות שהצטברו. לאחר הכרזה על אדם כעל פושט רגל, כל נכסיו מרוכזים באמצעות כינוס נכסים. אחרי שמתבצעת בדיקה של יכולותיו הכלכליות להחזיר לפחות חלק מהחובות באמצעות תשלומים חודשיים ומימוש הנכסים, וכן לאחר חלוקת הנכסים לידיהם של הנושים, יקבל החייב צו הפטר על יתרת החובות. משמעותו של צו ההפטר היא שהחייב יוכל להתחיל את חייו מחדש, ללא חובות שהוא אינו יכול לעמוד בהם.


המטרה המרכזית בפשיטת הרגל היא פירעון החובות באופן שהנושים יוכלו לקבל לפחות חלק מחובם בחזרה, ובמקביל באופן המאפשר לחייב לפרוע את החובות לפי יכולותיו הכלכליות, ולאחר מכן לפתוח דף חדש.


חלוקת הנכסים השונים של החייב לנושים מתבצעת לאחר שבית המשפט מוציא צו פשיטת רגל, ובהתאם לסדר עדיפויות הנושים כפי שקובעת פקודת פשיטת הרגל. תחילה הנושים המובטחים יקבלו את חובם, לאחר מכן נושים בדין קדימה ולבסוף יתר הנושים. אילו נכסים ניתן לחלק לנושים, מה מעמדה המשפטי של דירת המגורים של החייב ומהו סדר חלוקת הנושים?


אילו נכסים ניתנים לחלוקה אך ורק באישורו של בית המשפט?


סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל קובע מהם הנכסים שניתן לחלק ואילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה, כאשר באופן עקרוני מדובר בכל נכס שמוקנה לחייב או בבעלותו, החל מתחילת הליך פשיטת הרגל ועד סופו.


ישנם נכסים שניתן לממש רק לאחר קבלת אישור מבית המשפט המנהל את ההליך, כגון פדיון קופת גמל המיועדת לקצבה לפני שהגיע מועד מימוש הקופה, כאשר פושט הרגל עצמו רשאי להעלות טענות כנגד מימוש קופת חיסכון כזו או אחרת המיועדת למימוש עתידי.


האם חייב בפשיטת רגל עלול לאבד את דירת המגורים שלו?


אחד מהנכסים היקרים ביותר הנמצאים בבעלות החייב הוא דירת המגורים שלו. עם זאת, כאשר זכות הקניין שלו בדירה רשומה, לא ניתן לפנותו מהדירה מאחר שהוא נחשב לדייר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר.


אמנם, קיימת אפשרות למכור את הדירה, אולם במרבית המקרים מאחר שלא ניתן לפנות את החייב, לא מדובר בעסקה כלכלית משתלמת והדבר אינו מבוצע בפועל. רק אם החייב אינו רשום כבעל הדירה ניתן לפנות אותו ממנה על פי סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל, אולם זאת אך ורק אם יסופקו לו ולמשפחתו מגורים חלופיים או כסף.


מלבד זאת, מזון ולבוש לא יחולקו לנושים, וכמו כן כל נכס אחר בבעלות החייב אשר משמש לפרנסתו או לפרנסת משפחתו.


מהו סדר חלוקת הנכסים לנושים?


על פי עקרון השוויון, לא תינתן עדיפות לנושה אחד על פני נושה אחר במסגרת הליך פשיטת הרגל. עם זאת, חלוקת נכסיו של החייב תתבצע על פי שיוך הנושים לאחת מהקבוצות הללו: נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים "רגילים". לאחר סיום חלוקת הנכסים לנושים השונים, החייב עצמו יוכל לקבל בחזרה את הנכסים שנותרו, אם נותרו כאלה.


קבוצת הנושים המובטחים כוללת נושים אשר מחזיקים בידיהם משכון או שעבוד כגון משכנתא, אשר לעתים יכולים להמשיך ולהחזיק בנכסים בבעלות החייב עד שהחוב כלפיהם ייפרע. חשוב לדעת כי ללא רישום המשכון, הנושה ייחשב לנושה רגיל בלבד ולא לנושה מובטח.


קבוצת הנושים בדין קדימה כוללת נושים אשר חובו של החייב כלפיהם הוא בדין קדימה, לרבות נושים הזכאים לקבל שכר עבודה ופיצויי פיטורין, וכן נושים המגיעים להם תשלומי חובה כגון מיסים, ארנונה וכדומה.


בקבוצה האחרונה נכללים יתר הנושים הרגילים, אשר יקבלו בחזרה את החוב רק כאשר הנושים משתי הקבוצות הראשונות יקבלו את חובם. רק לאחר פירעון החובות לשלוש הקבוצות, בן הזוג של פושט הרגל יוכל לקבל את חובו - במקרים שבהם בן הזוג הוא נושה בעצמו.


אילו נכסים מוגנים ואילו נכסים ניתנים לחלוקה?


כל נכס המוקנה לחייב, רשום על שמו או מצוי בשליטתו ניתן לחלוקה במסגרת הליך פשיטת הרגל, לרבות חפצים, מיטלטלין ונכסי נדל"ן - מלבד דירת המגורים של החייב. כאמור, תוכניות חיסכון או קופות גמל המיועדות לפנסיה ניתנות לחלוקה אך ורק אם בית המשפט מאשר זאת.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


רק נכסים הנחוצים לקיומו של החייב ומשפחתו אינם ניתנים לחלוקה לידי הנושים, כגון ביגוד, מזון, ציוד רפואי, מכשירים המיועדים לפרנסת המשפחה וכדומה.