מי אחראי לפצות עובד בחברת איטום, אשר בגיל 22 נחבל בצלעותיו ונגרמו לו שברים באגן וביד בעקבות נפילה מגגו של בניין מגורים, ביום השני בלבד לעבודתו? לאחר שהפגיעה הוכרה כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי, הגיש הצעיר תביעה כנגד החברה שבה הועסק ושני מנהליה, בטענה שעליהם לשלם לו פיצויים בעקבות הנפילה.


הנתבעים מצדים טענו כי יש לדחות את התביעה, אולם אם תתקבל - יש לחייב בתשלום הפיצויים את נציגות הבית שבו אירעה הנפילה. בעוד הצעיר טען כי נפל דרך לוח זכוכית שהתנפץ מגובה של חמש קומות, הנתבעים טענו כי גרסתו מלאה סתירות ולא הגיונית.


מי אחראי לתאונה של העובד הצעיר: האם המעסיקים או העובד עצמו?


ואולם, השופט קבע כי בין כה וכה המעסיקים פעלו ברשלנות מאחר שלא הדריכו את העובד על כללי הבטיחות הנדרשים בעבודה בגובה. לצד זאת, נקבע כי גם העובד לא פעל בזהירות הנדרשת כשעלה אל הגג ולמעשה השליך עצמו אחורנית מבלי לראות היכן הוא נוחת, ויוחס לו אשם תורם בשיעור של 5%. התביעה כנגד נציגות הבית המשותף נדחתה.


סכום הפיצויים לאחר ניכוי האשם התורם הגיע ל-736,600 שקלים, אולם נקבע כי יש לנכות את התשלומים שקיבל הצעיר מהמוסד לביטוח לאומי מסכום זה, והנתבעים קיבלו אישור להגיש חוות דעת אקטוארית לחישוב קצבת הנכות המגיעה לו מהביטוח הלאומי. מלבד זאת הם חויבו לשאת בהוצאות נציגות הבית המשותף שצירפו לתביעה כצד שלישי, בסכום כולל של 15 אלף שקלים.


האם אפשר לקבל את עדות היחיד של העובד בכל הנוגע לנסיבות התאונה?


על פי גרסתו של הצעיר, מעסיקיו ביקשו ממנו לעלות לגג הבניין כדי לנקותו לפני תחילת עבודות האיטום. הוא טיפס על הסולם ומשך את עצמו על הגג בתנופה אחורנית, ישירות על לוח זכוכית שהתנפץ וגרם לנפילתו.


הנתבעים הטילו ספק באמינות גרסתו, והציגו חוות דעת מקצועית של מומחה מטעמם, אשר קבע כי לא ייתכן שהנפילה אירעה כפי שתיאר הצעיר על פי מקום נפילתו, וכן כי זה לא סביר שמשך עצמו אחורנית אל גובה של כשני מטרים.


מכל מקום טענו המנהלים כי גם אם גרסתו כן תתקבל, אי אפשר להאשים אותם ברשלנות. על פי תיאורו של הצעיר, טענו, יש להטיל את האחריות עליו משום שלא נהג בזהירות והשליך עצמו על הגג מבלי להסתכל אחורה ולוודא היכן הוא נוחת. לטענתם, הדרישה לעלות על הגג הייתה דרישה סבירה, ולא צריך להכביר בהנחיות בטיחות ספציפיות בגינה.


האם המעסיקים נהגו ברשלנות בכך שלא הדריכו את העובד החדש שלא היה לו ניסיון בעבודות בגובה?


בהתבססו על חומר הראיות, קבע השופט כי העובד היה הראשון שעלה על הגג כדי למלא את דרישת המעסיקים. כלומר, אף אחד מהמנהלים או שאר העובדים לא המתין לו. בכל הנוגע לגרסתו של הצעיר, קבע השופט כי אמנם מצד אחד היא מעוררת ספקות, אולם מצד שני עדותו בהליכים המשפטיים הייתה עקבית ונחרצת, והותירה בו רושם אמין.


בכל מקרה, הוסיף השופט, בין שהנפילה התרחשה כפי שהתובע תיאר ובין שאירעה באופן אחר - גם כך וגם כך מעסיקיו התרשלו. השופט מתח ביקורת על כך שהעובד לא עבר כל הדרכת בטיחות לפני שהחל לעבוד, תוך סטייה ניכרת מהסטנדרט הסביר מצד המעסיקים.


בשל חובת הזהירות אשר חלה על מעסיקים והחובה המוטלת עליהם לוודא כי סביבת העבודה בטוחה ונטולת סיכונים יוצאי דופן, לרבות הדרכה בטיחותית רלוונטית וקונקרטית, נקבע כי המעסיקים התרשלנו בצורה משמעותית.


האם נגרמה לעובד נכות נפשית בעקבות נפילתו מגובה של כמה קומות?


עם זאת, קבע השופט כי הצעיר יכול היה לנהוג בעצמו ביתר זהירות ולהפעיל שיקול דעת, אולם במקום זאת נהג באופן לא זהיר ואינסטינקטיבי. הוא העריך את שיעור האשם התורם של התובע בנזקי הגוף שנגרמו לו ב-5%.


בנוגע לנזק עצמו, נכותו הרפואית של הצעיר נקבעה על 31% עקב פגיעה באמה, פגיעות בברך ואף נכות נפשית בעקבות תסמונת פוסט טראומתית שממנה הוא סובל מאז התאונה. שיעור הנכות התפקודית של הצעיר, לרבות הנכות הנפשית, נקבע על 17.5%.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


הפיצויים נקבעו עבור כאב וסבל, הפסדי שכר, גריעה מכושר ההשתכרות, עזרה מהזולת, הוצאות רפואיות וזכויות סוציאליות. כאמור, הנתבעים ישלמו לו פיצויים לאחר שיבוצע אומדן עבור התשלומים שהוא מקבל מהביטוח הלאומי.


ת"א 47890-07-12