תביעה לפיצויים בסכום של 320 אלף שקלים הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע על ידי אדם, אשר טען כי אשתו לשעבר הפרה באופן יסודי את ההסכם להעברת הזכויות בדירתם המשותפת אליו, וזאת מכיוון שלא העבירה אליו את המסמכים הרלוונטיים במועד שנקבע בהסכם, אלא באיחור ניכר. על כן החליט לתבוע ממנה פיצויים הן עבור הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם והן עבור פגיעה בכבודו, הטרדה ועוגמת נפש.


האישה מצדה טענה כי העבירה את המסמכים בזמן לידי כונס הנכסים שמונה לניהול העברת הזכויות, ולכן אינה מבינה כלל מדוע החליט הגרוש להגיש נגדה את התביעה המיותרת והקנטרנית הזו.


לאחרונה ניתן פסק הדין, ובמסגרתו קבע השופט כי האישה כלל לא הפרה את הסכם, ובוודאי לא מדובר בהפרה יסודית. דווקא התנהלותו של הגרוש, אשר סירב להגיע לקחת את המסמכים מכונס הנכסים אשר היה גם מייצגו עד שפיטר אותו - וזאת עד שבית המשפט הורה לו לעשות זאת, נתפסה בעיני השופט כבעייתית. על כן הוחלט לדחות את התביעה, והתובע חויב לשאת בהוצאות המשפט של גרושתו בסכום של 20 אלף שקלים.


האם האישה הייתה צריכה להעביר לגרוש את המסמכים הרלוונטיים בתוך 21 ימים?


בשנת 2016 חתמו הצדדים על הסכם להעברת חלקה של האישה בבית המשותף לידיו של בעלה לשעבר, במסגרת הליך הגירושין שניהלו. שני המייצגים שלהם מונו ככונסי הנכסים של הבית. לטענת הגרוש, הוסכם כי יקבל לידיו את המסמכים בתוך 21 יום, אולם בפועל הוא קיבל את המסמכים בעיכוב ניכר, יותר מ-90 ימים לאחר ששילם לגרושתו את מלוא התמורה.


על פי ההסכם, על האישה להעביר את המסמכים לידיו של כונס הנכסים לאחר שישלם לה את התמורה, ולטענתה, כך בדיוק פעלה. לכן טענה כי כלל לא הפרה את ההסכם וכי תביעתו של הגרוש מיותרת ולא נכונה.


מדוע המסמכים הגיעו לידיו של הגרוש באיחור?


התמונה העובדתית שעלתה מהעדויות והמסמכים העלתה כי לאחר שבית המשפט אישר את ההסכם, התובע ומייצגו הסתכסכו, ולכן הוא החליט לפטרו ולשכור עורך דין אחר. עם זאת, המייצג נותר בתפקידו ככונס הנכסים כפי שנקבע בהסכם.


למרות זאת ואף על פי שקיבל הודעה מעורך הדין כי המסמכים הרלוונטיים בידיו, פנה התובע לבית המשפט בדרישה לקבלת המסמכים, במקום להגיע למשרדו של עורך הדין ולאסוף אותם. בית המשפט הורה לו לפנות אל כונס הנכסים. לבסוף הועברו כל המסמכים לידיו 94 ימים לאחר ששילם את מלוא התמורה עבור רכישת חלקה של האישה.


האם האישה הפרה באופן יסודי את ההסכם להעברת הזכויות בדירה?


השופט קבע כי מאחר שמסמכי העברת הזכויות בדירה הועברו לידי כונס הנכסים ימים ספורים בלבד לאחר שהתובע שילם לאישה את התשלום עבור זכויותיה בנכס, היא כלל לא הפרה את ההסכם שנחתם בן הצדדים.


העובדה שכונס הנכסים פוטר על ידי התובע משירותיו כעורך דינו לא שחררה אותו מתפקידו ככונס הנכסים, הבהיר השופט, ומאחר שהמסמכים הועברו לידיו במועד, התנהלותה של האישה הייתה תקינה ולא נפל בה פגם.


השופט תהה מדוע הגרוש סירב תחילה לסור למשרדו של כונס הנכסים כדי לקחת את המסמכים, וקבע שמדובר היה בהתנהלות לא מובנת ומיותרת. הוא הוסיף כי יש להצר על כך שבמקום לשתף פעולה עם כונס הנכסים, בחר התובע לפנות אל בית המשפט בדרישה לקבלת המסמכים - רק כדי שבית המשפט יורה לו לפנות למשרדו של כונס הנכסים. הוא היה צריך לפעול מלכתחילה בשיתוף פעולה עם כונס הנכסים, ובכך גם לחסוך מזמנו היקר של בית המשפט.


מדוע מייצגו החדש של התובע לא הובא לעדות?


מבחינת השופט, אמנם, לאחר שהמסמכים סוף סוף הגיעו לידיו של הגרוש, התברר כי נדרשים טפסים נוספים, אולם עובדה זו עדיין אינה מוכיחה כל הפרה של ההסכם מצדה של האישה, ובוודאי לא הפרה יסודית המצדיקה פיצויים.


עוד ציין השופט כי הימנעותו של התובע מלהביא לעדות את מייצגו החדש אשר טיפל בהעברת זכויותיה של האישה בנכס וברישומן על שמו, פועלת כנגדו, ומחזקת את גרסתה של האישה כי היא מצדה התנהלה בשיתוף פעולה מלא כדי לסיים את עניין העברת הזכויות במועד.

 

יש לך שאלה?

פורום גירושין


על כן החליט השופט לדחות את תביעתו, ולאור תוצאות ההליך, הוחלט שהתובע ישים לגרושתו את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של 20 אלף שקלים.


תמ"ש 1648-02-17