לאחרונה (יום א') נדונה בבית המשפט המחוזי בנצרת בקשתה של חייבת להכריז עליה כי היא פושטת רגל. בקשתה של החייבת, בשנות ה-60 לחייה, הוגשה חמש שנים לאחר שניתן לה צו כינוס על נכסיה, ובמסגרתו היא משלמת 400 שקלים מדי חודש על חובות בסכום הנושק לשני מיליון שקלים, במסגרת 20 תיקים שנפתחו כנגדה בלשכות ההוצאה לפועל.


כנגד בקשתה של האישה עמד המנהל המיוחד אשר התנגד לאפשרות להכריז עליה כפושטת רגל, וביקש לבטל את צו הכינוס וההליך כולו. זאת מכיוון שהורשעה בגין עבירות מרמה שביצעה בשנות ה-90. במסגרת כתב האישום שהוגש נגדה ובו הורשעה, התברר כי קיבלה כספים מאנשים שונים בשל מצג שווא שהציגה להם, שבו טענה כי היא יכולה לעזור להם לקנות דירות במחיר מופחת. היא ריצתה עשרה חודשי מאסר בגין מעשיה.


השופטת תחילה הבהירה כי המעשים שבגינם הורשעה האישה חמורים וקשים, ואף קשורים באופן ישיר לחובות שצברה. עם זאת, הוסיפה השופטת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהעבירות בוצעו לפני 20 שנה, ומאז שנתנה את הדין על מעשיה, היא שינתה את התנהלותה ומקיימת אורח חיים נורמטיבי. על כן החליטה השופטת לקבל את הבקשה, והכריזה עליה כפושטת רגל.


מה היו הנסיבות שהובילו להרשעתה של החייבת בעבירות פליליות?


החייבת הודתה בפניו של המנהל המיוחד במהלך חקירתה כי ריצתה עונש מאסר בעקבות הרשעתה בפלילים. לטענתה, היא הסתבכה בחובות בעקבות מתן ערבות לאחד ממכריה אשר לא עמד בהתחייבותו, ולכן הבנק תבע אותה ודירתה נלקחה ממנה. כשלא הצליחה להחזיר הלוואות שלקחה ממכרים שונים, הם הגישו נגדה תלונות במשטרה שבעקבותיהן נפתחה נגדה חקירה ולבסוף היא הורשעה.


המנהל המיוחד דרש לקבל לידיו את כתב האישום והכרעת הדין בהליך הפלילי, אשר מהם עלה כי בין השנים 1995 ו-1997, היא יצרה מצג שווא בפני כמה נשים, ושכנעה אותן כי היא יכולה לעזור להן לקנות דירות מעמידר במחיר מופחת. הנשים העבירו לה סכומים שונים לצורך הרכישה, אך מעולם לא קיבלו אותם בחזרה או קיבלו תמורה אחרת עבורם. היא הורשעה בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בגניבה בידי מורשה ועוד.


האם החייבת תוכל לקבל הפטר על חובות שיצרה בעקבות מעשי הנוכלות שביצעה?


בעקבות המעשים הפליליים החמורים שביצעה האישה, הן המנהל המיוחד והן כונס הנכסים התנגדו להכריז עליה כפושטת רגל. לטענת המנהל המיוחד, מרבית החובות שצברה נוצרו בעקבות העבירות שביצעה ולכן גם כך לא תוכל לקבל עליהם הפטר.


מצדו השני של המתרס, ביקשה החייבת להתייחס לעובדה שמדובר במעשים אשר בוצעו לפני 20 שנה, ומאז היא השתקמה ושינתה את חייה - במשך כל השנים שחלפו מאז לא הואשמה בעבירות נוספות. כמו כן ביקשה להתחשב בכך שהביטוח הלאומי הכיר בה עם נכות בשיעור של 60% ובכך שלא צברה חובות חדשים.


האם הבקשה להכרזה על פשיטת רגל הוגשה בתום לב?


אחד המבחנים העיקריים להכרעה בבקשה על הכרזת פשיטת רגל הוא מידת תום הלב שבה הוגשה הבקשה. בחינת תום הלב נערכת גם בכל שלבי פשיטת הרגל וגם בכל הנוגע לאופן שבו נצברו החובות.


מעשים פליליים אינם מונעים בכל מקרה אפשרות להכרזה על פשיטת רגל, אלא כל מקרה נבחן לגופו. בין היתר נבחנים החומרה שבמעשים הפליליים, הקשר בין העבירות לחובות שנוצרו, הזמן שחלף מאז ביצוע המעשים ועוד.


כיצד נסיבותיה האישיות של החייבת השפיעו על החלטת בית המשפט?


במקרה זה, ציינה השופטת, מדובר בתמונה מורכבת ובשיקולים שונים המושכים להחלטות שונות. מצד אחד, אין מחלוקת כי מעשי הנוכלות שביצעה החייבת חמורים וקשים, בייחוד מאחר שלא מדובר במעידה חד פעמית אלא בשרשרת עבירות שבוצעו אחת אחרי השנייה, באופן הקשור לחלק מהחובות שצברה החייבת.


מצד שני, מדובר בעבירות שבוצעו לפני 20 שנה. מאז אותן עבירות, החייבת לא הואשמה בדבר נוסף. היא אף לא צברה לחובתה חובות נוספים - נתון שמעיד על עלייתה לדרך הישר. הזמן שחלף מהווה שיקול במסגרת בחינת תום לבה. מלבד זאת, היא מתנהל באופן תקין במסגרת הליך פשיטת הרגל, משלמת את הסכום החודשי שנקבע לה ומגישה את הדוחות בזמן.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


גם נסיבותיה האישיות היוו שיקול לטובתה, ובין היתר העובדה שהיא בת 65 וסובלת ממגוון בעיות רפואיות, וכן חיה מקצבה צנועה ועבודה חלקית. על יסוד כל זאת, החליטה השופטת לקבל את בקשתה, והכריזה עליה כעל פושטת רגל. במסגרת זו היא תמשיך לשלם על פי צו התשלומים שנקבע לה, ונקבע דיון לקראת סוף השנה הנוכחית, שבו תיבחן אפשרות לקבוע לה תוכנית פירעון.


פש"ר 61523-03-14