בשנת 2009 רכשה אישה דירה חדשה מחברת נדל"ן. לאחר שגילתה ליקויי רטיבות חמורים בדירה, אשר לא תוקנו לשביעות רצונה במהלך עשר השנים האחרונות, היא הגישה תביעה כנגד החברה בטענה שנגרמו לה נזקים כלכליים ועוגמת נפש רבה בעקבות ליקויי הבנייה, וכן בשל התנהלותה של החברה שלא טיפלה בליקויים ומשכה את זמן הטיפול במשך תקופה כה ארוכה.


במסגרת התביעה שנדונה לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב יפו, טענה החברה כי תיקנה את מרבית הליקויים, ואת היתר לא תיקנה בשל התנהלותה של הרוכשת עצמה, אשר הלכה למעשה לא אפשרה לבצע את התיקונים.


מומחה הנדסי אשר מונה על ידי בית המשפט קבע כי מרבית הליקויים הם ליקויי רטיבות, והשופט קבע כי החברה מיצתה את זכותה לתקן את הליקויים בעצמה, ולאור התנגדותה של הרוכשת לכך שתתקן בעצמה, נקבע כי החברה תשלם את עלות התיקונים.


סכום התיקונים הגיע ל-119,884 שקלים. כמו כן תשלם החברה פיצויים עבור עוגמת נפש בסכום של 50 אלף שקלים, תשלם את הוצאות המומחים בסכום של 9,862 שקלים, ולבסוף תישא בהוצאות שכר טרחת עורכי הדין בסכום של 25 אלף שקלים.


האם החברה השתדלה לתקן את הליקויים או משכה את זמן התיקונים?


כבר כחודשיים לאחר רכישת הדירה, התריעה הרוכשת על מגוון פגמים שמצאה בדירה, לרבות הרטיבות החמורה שנובעת מהתקרה. החברה ביצעה תיקונים שונים, אולם הרוכשת טענה כי הם לא תיקנו את הבעיה במלואה. על כן, היא הזמינה מומחה שיבצע חוות דעת הנדסית, אשר ניתנה כשנתיים לאחר מכן, ובה נקבע כי נמצאו רטיבויות ונזילות רבות, לצד פגמים נוספים.


החברה התחייבה לתקן את הבעיות, אך הרוכשת טענה כי לא רק שהליקויים לא תוקנו, החברה משכה זמן. מנגד טענה החברה כי מה שלא הספיקה לתקן - לא תוקן מאחר שהרוכשת לא אפשרה את התיקונים. עוד טענה כי היא מוכנה ומזומנה לתקן את הפגמים כפי שייקבע בבית המשפט.


ואולם, הרוכשת הביעה התנגדות לאפשר לחברה לתקן את הליקויים, בטענה שכבר ניתנו לה מספיק הזדמנויות וכעת היא מיצתה את האפשרות לתקן בעצמה את הליקויים.


אילו ליקויים בדירה מצא המומחה ההנדסי מטעם בית המשפט?


מהנדס שבדק את מצב הדירה מטעם בית המשפט, הגיש חוות דעת לראשונה כבר בשנת 2016. לפי קביעתו, יש לתקן ליקויי רטיבות בסכום של כ-46,500 שקלים אם החברה תבצע את התיקונים, ובסכום של כ-57 אלף שקלים אם התיקונים יבוצעו על ידי קבלנים אחרים.


בחלוף חצי שנה, התברר כי החברה ביצעה תיקונים ברכוש המשותף, אשר לטענתה היוו את המקור לליקויי הרטיבות בדירה. הרוכשת טענה כי לא ידעה ולא הסכימה על התיקונים הנוספים, ולכן התבקש המהנדס מטעם בית המשפט להגיש חוות דעת משלימה. הוא קבע כי לא בוצעו התיקונים הנדרשים, והעמיד את עלות התיקונים בסכום של כ-22 אלף שקלים.


ליקויי הרטיבות נמשכים גם עכשיו, עשר שנים אחרי שהדירה נרכשה


אף על פי שחלפו שמונה שנים מאז רכישת הדירה, הרוכשת דיווחה לבית המשפט כי הרטיבות נמשכת. בדיון שנסוב סביב שאלת זכותה של החברה להמשיך ולבצע את התיקונים, קבע השופט באופן חד משמעי כי זכויותיה מוצו, וכי עליה לשאת בעלויות הצפויות לתיקונים שיבוצעו על ידי קבלנים אחרים.


חוות דעת של מומחה בתחום האיטום קבעה כי עלות התיקונים מגיעה לסכום של 119,874 שקלים. השופט הגיע למסקנה כי החברה תחויב לשלם לרוכשת את הוצאות התיקונים הללו. כמו כן, השופט קבע כי הרוכשת זכאית לפיצוי בסכום של 50 אלף שקלים.


זאת לאחר שהתרשם כי בעיית הרטיבות החלה כבר בשנת 2019, מיד לאחר שהרוכשת קיבלה את החזקה לידיה, ובמהלך השנים ולמרות ניסיונות חוזרים ונשנים, הבעיה עדיין קיימת ולא טופלה. אמנם החברה הדגישה כי הייתה נכונה לביצוע כל תיקון שיידרש במשך כל התקופה, אולם השופט הבהיר כי לא מדובר רק ברצון לתקן, אלא גם במצב הדברים בפועל.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


במבחן התוצאה, הרוכשת סובלת כבר עשר שנים מליקויי רטיבות, אף שנעשו תיקונים כאלו ואחרים בדירתה. השופט אף דחה את טענת החברה כי הרוכשת לא הסכימה לאפשר את התיקונים, מאחר שהוכח כי נתנה לחברה מספר הזדמנויות לבצע את התיקונים. מלבד זאת, סכום הפיצויים עבור עוגמת נפש נקבע גם בהתאם לחומרת הליקויים והיקפם.


ת"א 14204-05-15