לאחרונה (יום ד') בחן בית הדין האזורי לעבודה מדוע המוסד לביטוח לאומי החליט לדחות תביעה להכרה במחלת עור שממנה סובל אדם בשנות ה-70 לחייו, אשר ביקש להכיר בה כתאונת עבודה. לאחר דחיית תביעתו על ידי הביטוח הלאומי, הגיש התובע תביעה להכרה במחלתו בבית הדין לעבודה.


במסגרת התביעה מונה מומחה רפואי אשר קבע כי התובע סובל מנגעים מרובים בעורו, אשר עלולים להתפתח למחלת הסרטן. נגעים אלו, הבהיר הרופא, נגרמים בעקבות חשיפה לקרני השמש. מאחר שהתובע עבד במשך יותר מ-40 שנה בתעשייה האווירית ונחשף במשך לפחות שעה בכל יום לקרינת השמש, קבע הרופא כי קיים קשר מובהק בין תנאי העבודה למחלה שהתפתחה אצלו.


המוסד לביטוח לאומי טען כי המחלה שממנה סובל התובע אינה סרטן העור מהסוג שמצדיק הכרה כפגיעה בעבודה, ולכן ביקש מבית המשפט לדחות את התביעה. ואולם, השופטת קבעה כי אמנם לא מדובר בסרטן, אולם מחלת העור קשורה באופן ישיר לעבודתו של התובע, כפי שקבע המומחה הרפואי. על כן התביעה התקבלה, והביטוח הלאומי חויב להכיר במחלה כפגיעה בעבודה, ולשאת בהוצאות שכר טרחת עורכי דינו של התובע בסכום של 6,000 שקלים.


במשך כל שנות העבודה, נחשף התובע לשמש באופן מינימלי - אך יומיומי


במשך יותר מ-40 שנה, עבד התובע במגוון תפקידים בתעשייה האווירית. ואולם, בכל התפקידים שמילא, נחשף לקרינת השמש במשך לפחות שעה ביום, ולעתים אף יותר מכך. על פי חוות הדעת הרפואית, מדובר בחשיפה מצטברת משמעותית למרות החשיפה היומיומית המינימלית, אשר יכולה להסביר את המחלה שהתפתחה אצל התובע, נזקי שמש נוספים וכן את כל הסוגים האפשריים של סרטן העור.


מחלתו של התובע, הסביר המומחה הרפואי, היא מחלה שבה מופיעים על הגוף נגעים רבים טרום סרטניים, אשר אם לא מטפלים בהם, קיים סיכון ממשי להתפתחות סרטן העור. במקרה זה, ניתן לטפל בנגעים מאחר שהם גלויים לעין. הנגעים נוצרים באופן ישיר בעקבות חשיפה מצטברת לקרני השמש, ולכן, הבהיר הרופא, המחלה קשורה באופן הדוק לתנאי עבודתו של התובע, אשר נחשף לשמש במשך שנים רבות.


לכך הוסיף המומחה הרפואי כי התובע סובל גם מכתמי שמש, אשר נגרמו אף הם באופן ישיר מהחשיפה לשמש במהלך שנות העבודה, ומדובר בנזק אסתטי אשר יש להביא בחשבון לצורך חישוב הנכות. עם זאת, הרופא לא מצא כל עדות לכך שהתובע סובל מסרטן העור כמחלה אשר מוכרת על ידי הביטוח הלאומי.


האם החשיפה לשמש גרמה באופן ישיר למחלת העור, או שגורמים נוספים השפיעו על היווצרות הנגעים?


עוד קבע המומחה הרפואי כי השפעתן של קרני השמש על היווצרות הנגעים היא מכרעת יחסית לשאר הגורמים הסביבתיים. לאור קביעותיו של הרופא, ביקש התובע לקבל את תביעתו, היות שחוות הדעת הרפואית הבהירה באופן ברור כי מחלתו נגרמה בשל תנאי העבודה.


מנגד טען הביטוח הלאומי כי מאחר שהעובדות אשר הוצגו לרופא כלל לא הוכחו, לא היה מקום למנות אותו לצורך עריכת חוות דעת רפואית. עוד נטען כי היות שחוות הדעת הרפואית מבהירה כי לא מדובר בסרטן העור מסוג BCC, אין עילה לקבל את התביעה.


לטענת הביטוח הלאומי, אמנם הרופא קבע כי הנגעים נגרמו מחשיפה לשמש, אך לא הסביר האם מדובר בקרני השמש שאליהן נחשף התובע בעבודתו דווקא ולא במהלך חייו היומיומיים, וכן כי הרופא לא התייחס לעניין הנגעים שהתגלו באיברים אשר לא נחשפו לשמש.


האם יש להכיר רק בסרטן העור שהתפתח כתוצאה מחשיפה לשמש, או גם בנזקי שמש אחרים?


עיון בטענות הצדדים, בנסיבות ובחוות הדעת הרפואית, הביא את השופטת למסקנה כי יש לקבל את התביעה. אמנם, צודק הביטוח הלאומי בטענתו שהתובע אינו סובל מסרטן העור, וזאת בניגוד לטענתו בכתב התביעה. למרות זאת, הוא סובל ממחלת עור אחרת, אשר עלולה להתפתח לסרטן העור ללא טיפול מתאים, ואשר המומחה הרפואי קבע מפורשות כי היא קשורה לתנאי העבודה.


על פי חוות הדעת הרפואית, הסיכון להתפתחות סרטן ממשי כאשר מדובר בהרבה נגעים, והובהר כי הם נגרמו בעקבות החשיפה המצטברת והיומיומית לקרני השמש.

 

יש לך שאלה?

פורום מחלת מקצוע


השופטת הזכירה כי ניתן משקל מיוחד לאובייקטיביות הגלומה בחוות הדעת הרפואית של מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט, ומאחר שלא נמצא כל פגם בחוות הדעת הנוכחית, היא אימצה אותה וקבעה כי מחלתו של התובע נגרמה כתוצאה מפגיעה בעבודה. התביעה התקבלה, והביטוח הלאומי חויב אף לשלם את שכר טרחת עורכי הדין בסכום של 6,000 שקלים.

 


ב"ל 39763-01-16