לפני שלוש שנים נחתם הסכם גירושין בין בני זוג עם ארבעה ילדים משותפים, אשר קובע כי המשמורת תהיה של האם, ואילו האב ישלם מזונות לילדים בסכומים גבוהים שיימשכו שנים רבות לאחר גיל 18, וכן יעביר לאשתו את זכויותיו בדירה וברכב.


כעת הגיש הבעל תביעה לביטול ההסכם, אף על פי שקיבל תוקף של פסק דין, בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. טענתו המרכזית של הבעל הייתה כי חתם על ההסכם בתום לב ומבלי להבין את השלכותיו הכלכליות, בזמן שמצבו הנפשי היה קשה לאור הפרידה ופירוק התא המשפחתי שחווה.


האם האישה הייתה מודעת למצבו הנפשי של בעלה וניצלה אותו לטובתה?


האישה טענה מנגד כי בעלה לשעבר חתם על ההסכם מרצונו החופשי, לאחר שקיבל הסברים על השלכותיו מהמגשרת שערכה אותו. ואולם, השופטת דווקא התרשמה שמדובר בעושק, לאור החרדה הקיצונית שבה היה מצוי כשחתם על ההסכם, חרדה שאובחנה על ידי פסיכיאטרית אשר מונתה על ידי בית המשפט.


עוד קבעה השופטת כי האישה הייתה מודעת למצבו הנפשי של בעלה, והגיעה למעמד החתימה עם טיוטה מוכנה. ההסכם עצמו אינו סביר, והבעל הסכים במסגרתו לבצע ויתורים לא סבירים הן בנוגע למזונות והן בנוגע לרכוש. מאחר שנקבע כי הבעל לא הבין את ההשלכות לאור מצבו הנפשי, קבעה השופטת כי דינו של הסכם הגירושין להתבטל.


מה נקבע במסגרת הסכם הגירושין?


עורכת דין שאליה פנו בני הזוג ערכה את ההסכם, אשר לפיו האם תקבל את המשמורת, והאב יראה את ילדיו פעמיים באמצע השבוע ובכל סוף שבוע שני. הוא ישלם מזונות ילדים בסכום של 5,000 שקלים, אשר ישולם במלואו עד שהבת הבכורה תהיה בת 28, ויעביר 2,000 שקלים נוספים עבור פעילויות קיץ.


כמו כן, האישה תקבל את חלקו של הבעל בבית המשותף תמורת 80 אלף שקלים, וכלל התכולה תישאר בידיה. גם הרכב נותר אצל האישה, והבעל התחייב לסלק הלוואות מהחשבון המשותף בסכום כולל של 95 אלף שקלים. עוד נקבע כי כל אחד מהם יחזיק בזכויותיו הסוציאליות.


הסכם הגירושין הותיר את הבעל ללא חסכונות וללא רכוש


הבעל טען כי גרושתו ניצלה את מצוקתו בהסכם הגירושין שעליו חתם, לאחר שיזמה את הגירושין עצמם ושכרה את עורכת הדין אשר ערכה את ההסכם ובקושי הסבירה לו על מה הוא חותם.


הוא חתם על ההסכם במצב נפשי קשה ומתוך לחץ שירחיקו אותו מילדיו, ומאז הפך לשבר כלי אשר נאלץ לחיות מהיד לפה ולהסתמך על חבריו שיעזרו לו מבחינה כלכלית. עוד טען כי לא בחן מראש האם יוכל לעמוד בתשלומי המזונות הגבוהים, וכעת הוא נותר חסר כל.


לעומתו טענה האישה כי הרקע לפרידה היה התנהגותו האלימה של בעלה לשעבר, וכי הם פנו יחדיו למגשרת שתערוך עבורם את ההסכם, תוך שקיבלו הסברים לכל אורך הדרך על משמעות הסעיפים והשלכותיהם.


כיצד הוכיח הבעל כי מצבו הנפשי הקשה בעקבות הפרידה נוצל במסגרת הסכם הגירושין?


חוק החוזים קובע כי אם החוזה נחתם בעקבות ניצול ועושק, ניתן לבטל אותו. העושק מוכח באמצעות קיומם של שלושה תנאים: חולשתו של האדם שנעשק, מודעותו של העושק למצוקתו, וכן תנאים שאינם סבירים במסגרת החוזה.


במקרה זה התרשמה השופטת כי הבעל הוכיח את עילת העושק. זאת מכיוון שהוכיח כי היה מצוי במצוקה גדולה - פסיכיאטרית אשר מונתה על ידי בית המשפט לצורך בחינת מצבו הנפשי אישרה כי היה נתון בחרדה גדולה, אשר השפיעה באופן ברור על יכולתו להבין את ההשלכות של חתימתו על הסכם הגירושין.


אם כן, השופטת נתנה אמון מלא בטענתו של הבעל לגבי מצבו הנפשי הירוד. הדבר מנע ממנו לקבל החלטות אובייקטיביות. גם התנאי השני של עילת העושק הוכחה - מאחר שהאישה היא זו שיזמה את הפרידה והתקשרה עם עורכת הדין, נקבע כי הייתה מודעת למצבו של בעלה וניצלה זאת.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם גירושין


כמו כן קבעה השופטת כי תנאי ההסכם אינם סבירים, ולכן גם התנאי השלישי לעילת העושק מתקיים. בעוד הכנסותיהם של בני הזוג דומות, הבעל הסכים לוותר על זכויותיו ברכוש המשותף ובתשלומי המזונות באופן בלתי סביר, לרבות ויתור על כל זכויותיו בדירה המשותפת, ברכב ובתכולת הבית. הוא התחייב לסלק את ההלוואות מהחשבון המשותף ולשלם את המזונות גם כאשר שניים מהילדים כבר יהיו בגירים. לאור כל זאת קבעה השופטת כי הסכם הגירושין יבוטל.


תלה"מ 7749-11-17