בני זוג נשואים עם שני ילדים קטנים מצויים בהליכי פשיטת רגל מאז שיצא עבור כל אחד מהם צו כינוס בשנת 2016. כנגד הבעל הוגשו תביעות חוב בסכום של 324 אלף שקלים, והאישה צברה חובות בסכום של 135 אלף שקלים. מרבית חובותיו של הבעל ישנים מאוד ונוצרו בשנות ה-90.


מאז שניתנו צווי הכינוס, התנהלותם של בני הזוג לא עמדה בדרישות הליך פשיטת הרגל. האישה לא עבדה במשך תקופה ממושכת וגם לאחר מכן עבדה רק באופן חלקי, ומלבד זאת בני הזוג לא עמדו במשך כל התקופה בתשלומים החודשיים שהוטלו עליהם, ואף לא הגישו את הדוחות התקופתיים במלואם.


האם התנהלותם של החייבים במסגרת ההליך התבצעה בחוסר תום לב?


כאשר חייב אינו מתנהל בתום לב בפשיטת רגל, ההליך כולו בסכנת ביטול. כעת נדרש בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו להחליט האם לפטור את בני הזוג מחובותיהם, או שמא לבטל את ההליך. בחינת הדברים הביאה את השופט למסקנה כי אף על פי שלא עמדו בתנאים אשר הוטלו עליהם, לא מדובר בחוסר תום לב מצדם.


מאחר שלא נמצאה תועלת לנושים מהמשך ההליך, ולאור מצבם הכלכלי הקשה של בני הזוג, החליט השופט לתת להם הפטר לאלתר מהחובות שצברו לפני צווי הכינוס, והכריז עליהם כפושטי רגל.


כיצד נוצרו חובותיהם של בני הזוג?


לאחר שניתן צו הכינוס לבני הזוג, נקבע כי שניהם יחד ישלמו 500 שקלים מדי חודש לקופת הכינוס. לא תמיד סכומים אלו הועברו, ובני הזוג החלו לצבור פיגורים. באשר למקור החובות, הבעל הצהיר כי מרבית החובות נצברו עוד בשנות ה-90, לפני עשרות שנים, כשעזר כלכלית להוריו.


לאחר מכן היה שותף במוסך יחד עם אשתו, אשר נסגר בצו סגירה עקב ניהול העסק בלי רישיון מתאים, דבר שקטע את מקור הפרנסה של שני בני הזוג ויצר להם חובות חדשים בשל קנסות שהוטלו עליהם.


חוב נוסף משמעותי שצברו נוצר בעקבות פסק דין שהורה לבני הזוג לשלם לבעלת הדירה שאותה שכרו תשלומים שונים. נסיבות היווצרות החובות נבחנו על ידי המנהל המיוחד, והוא קבע שהם נוצרו בתום לב.


הבעל עבד במגוון מקומות עבודה כדי לפרנס את המשפחה ולעמוד בצו התשלומים


מדובר במשפחה שנאבקת באופן יומיומי על פרנסתה, ואף על פי שהאישה לא מיצתה את יכולות ההשתכרות שלה ובני הזוג לא הגישו תמיד את הדוחות ולא שילמו את הסכומים החודשיים, הבעל עשה ככל יכולתו כדי לעבוד ולהתפרנס. אף על פי שניתן היה לבטל את ההליך לאור התנהלותם, במשך השנים ניתנו להם הזדמנויות נוספות לתקן את המחדלים כדי שההליך לא יבוטל.


השופט התרשם שההתנהלות אינה נובעת מחוסר תום לב או ניצול ההליך, אלא פשוט מדובר במאבקים מול קשיי החיים והמציאות הכלכלית המורכבת. שוב ושוב ניתנה להם אפשרות לנסות ולעמוד בתנאי ההליך כדי לקבל הפטר.


בעלת הדירה אשר לה חייבים בני הזוג את סכום החוב המשמעותי ביותר ביקשה שיבטלו את הליך פשיטת הרגל בגלל מחדליהם. עם זאת, אף היא הביעה את דעתה כי אין כל סיכוי שתצליח לגבות את חובה בשל מצבם הכלכלי, גם אם הליך פשיטת הרגל יבוטל וייפתחו נגדם שוב תיקים בהוצאה לפועל. בסופו של דבר המליץ המנהל המיוחד לסיים את ההליך - בין שמדובר בביטולו ובין שמדובר במתן הפטר.


האם יש לבטל את הליכי פשיטת הרגל או להעניק לבני הזוג הפטר?


מטרתו העיקרית של הליך פשיטת הרגל היא קבלת הפטר מהחובות בסיום ההליך, ובכך לאפשר לחייב להמשיך בחייו מבלי שימשיך לשקוע בחובות שאותם הוא אינו מצליח להשיב. עם זאת, ניצול הליך פשיטת הרגל לרעה על ידי החייב יגרום לביטול ההליך.


במסגרת ההליך נדרש החייב לעמוד בתשלומים חודשיים, להגיש דוחות תקופתיים על מצבו הכספי ולשתף פעולה עם בעלי התפקידים במסגרת ההליך, כגון המנהל המיוחד וכונס הנכסים. אי עמידה בתנאים הבסיסיים הללו, בדרך כלל מביאה לביטול ההליך.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


ואולם, במקרה זה התרשם השופט כי המחדלים לא נבעו מניצול לרעה של ההליך או מהתנהלות בחוסר תום לב. בני הזוג לא העבירו את התשלומים לא בשל כוונה להתחמק מהם, אלא משום שלא היה להם די כסף להעביר. בנסיבות האישיות המורכבות של המקרה, הגיע השופט למסקנה כי יש לאפשר לבני הזוג לפתוח דף חדש ונקי מחובות בחייהם. על כן הוחלט לתת להם הפטר לאלתר מכל החובות שצברו לפני צו הכינוס.

 

 

פש"ר 16955-01-16
פש"ר 16972-01-16