בית הדין הרבני האזורי בנתניה נדרש לאחרונה להכריע בתביעת גירושין וכתובה שהגישה אישה כנגד בעלה, אשר לעומתה תבע לקיים שלום בית ולא להתגרש. טענתה העיקרית של האישה הייתה כי בעלה אינו מקיים איתה יחסים וכן כי הוא קמצן.


למעשה, בני הזוג חיים בנפרד כבר חמש שנים, כאשר האישה ושתי בנותיהם המשותפות מתגוררות בבית אחד ואילו הבעל מתגורר בבית אחר. הבעל הכחיש בעיות בקיום יחסי האישות, ובתחילת ההליך התעקש על ניסיון שלום בית, אולם לאחר מכן ביקש לדחות את תביעת הכתובה מאחר שהאישה מורדת, אולם הותיר את ההחלטה בעניין הגירושין בידי בית הדין.


מילה כנגד מילה: איך מוכיחים קשיים בקיום יחסים?


שלושת דייני בית הדין קבעו כי טענותיה של האישה בדבר קשייו של בעלה לקיים יחסים לא הוכחו כלל, למשל באמצעות אישור רפואי על בעיות בתחום או אישורו של הבעל כי הדברים נכונים. כמו כן, מאחר ששני הצדדים העידו על מריבות ומחלוקות, והבעל הכחיש את טענותיה, הדיינים לא קיבלו את דבריה.


עם זאת, מאחר שהשניים כבר פרודים חמש שנים ולא נראה שיש סיכוי לשלום בית, קבעו הדיינים כי עליהם להתגרש. מאחר שלא הוכחה כל עילת גירושין על פי ההלכה, והיות שהאישה היא זו שעזבה את הבית והגישה את תביעת הגירושין, אף על פי שהבעל נדרש לתת גט, הוא יהיה פטור מתשלום תוספת הכתובה בסכום של 72 אלף שקלים, וישלם רק את עיקר הכתובה.


האישה עזבה את הבית המשותף שלוש שנים לאחר הנישואים


בני הזוג נשואים משנת 2010 והביאו לעולם שתי בנות. עם זאת, הם חוו משברים רבים במערכת היחסים, ומאז שהילדות נולדו המעיטו ביחסי אישות וישנו בחדרים נפרדים. האישה תיארה בפני בית הדין כי בבית שררה אווירה לא נעימה ושתיקות רועמות, וכן כי בעלה התנהג בקמצנות באופן קיצוני.


לאחר שלוש שנים עזבה עם שתי הילדות את הבית, ועברה לגור עם הוריה. בשנת 2015 החלו הדיונים ביניהם בבית הדין, כאשר האישה תובעת להתגרש וכן את כתובתה, ואילו הבעל דורש שלום בית.


במשך כל הדיונים הכחיש הבעל את טענות האישה כי סבל מיחסי המין, והסביר כי עבר לישון בסלון מכיוון שאשתו ישנה במיטה עם שתי הבנות. בסופו של דבר הותיר את הכרעת תביעת הגירושין בידי הרבנים.


מדוע טענת האישה על הקשיים בקיום יחסים מצד בעלה לא התקבלו?


תחילה בדקו הדיינים האם ניתן לקבל את טענותיה של האישה בכל הנוגע לאי קיום יחסי המין, וזאת על פי המקורות. במקרה זה, קבעו, האישה פירטה סיבות שונות לגירושין ובין היתר ריחוק, קמצנות קיצונית וכן קשיים בקיום היחסים.


מאחר שבין הצדדים היו מחלוקות בנושאים שונים, לא ניתן לקבל את טענתה על הקשיים בקיום היחסים. כמו כן, אין כל מסמך רפואי או עדות של רופא שיכולים להוכיח את הטענה, והבעל עצמו מכחיש את הדברים מכל וכל.


מלבד זאת, המשיכו הדיינים, ייתכן שטענות אלה הועלו רק כדי שהאישה תוכל לקבל את כתובתה, העומדת על סכום של 72 אלף שקלים. על כן החליטו הדיינים לדחות את הטענה הזו.


האם יש לחייב בגירושין גם ללא קיומה של עילת גירושין על פי ההלכה?


בכל הנוגע לגירושין עצמם, על פי המקורות יש מחלוקת האם לחייב את הבעל להתגרש או לכפות עליו את הגירושין, וזאת במקרה שיש הוכחות כי אינו מסוגל לקיים יחסים. ואולם, במקרה זה כלל אין כל הוכחה לכך.


עם זאת, במקרה זה האישה תובעת לחייב את בעלה לתת לה גט, ואילו הבעל השאיר את ההחלטה בידי בית הדין. כלומר, גם הבעל אינו מתנגד לגירושין. לאור הנסיבות, ובייחוד מאחר שהשניים כבר אינם חיים ביחד תקופה ממושכת, הגיעו הדיינים למסקנה כי עדיף שיתגרשו במועד מוקדם ככל שניתן. עוד המליצו הדיינים לבני הזוג להתגרש בהסכמה.


מדוע האישה לא זכאית לקבל את הכתובה?


בנוגע לתביעת הכתובה, על פי המקורות, כאשר אישה טוענת כי בעלה אינו יכול לקיים יחסים ותובעת גט ואת הכתובה, תישלל זכותה לקבל את הכתובה.

 

יש לך שאלה?

פורום טוען רבני | סרבנות גט | כתובה - יש לך שאלה?


במקרה זה, מאחר שהאישה היא זו שפתחה את תיק הגירושין, יזמה את הפרידה ועברה להתגורר בנפרד מבעלה, וכמו כן לא הוכיחה את דבריה על חוסר יכולתו של בעלה לקבל את הכתובה, החליטו הדיינים כי הבעל פטור מתשלום הכתובה, וזאת ככל שייקבע בהקדם מועד להסדרת הגט, והגט אכן יינתן באותו מועד.


תיק ‏975408/1