דירת ארבעה חדרים שנרכשה מחברה יזמית, הועברה באיחור של 12 חודשים ומספר ימים לידיהם של הרוכשים. הם קיבלו פיצויים בסכום של כ-19 אלף שקלים בגין האיחור, עבור דמי שכירות לשלושה חודשים. האם הרוכשים זכאים לפיצויים נוספים?


במסגרת תביעה שהגישו בני הזוג אשר רכשו את הדירה כנגד החברה ומנהליה, טענו הרוכשים כי הם זכאים להשלמת פיצויים עבור תשעה וחצי חודשים נוספים שבהם נאלצו לשלם שכר דירה, וכן כי מדובר בהפרה משמעותית של חוזה המכר לאור העיכוב הממושך, ולכן הם זכאים לפיצוי אף עבור הפיצוי המוסכם בחוזה.


כיצד נקבעים הפיצויים במקרה של איחור בהעברת הדירה לקונים?


בתביעה שנדונה בבית משפט השלום בראשון לציון, טענה החברה מנגד כי גם הפיצויים שקיבלו התובעים ניתנו להם לפנים משורת הדין, מאחר שעלו על דמי השכירות הראויים אשר קיבלו רוכשים אחרים באותו פרויקט.


חוק המכר אכן מגן על רוכשי דירה ומקנה להם אפשרות לקבל פיצוי במקרה של איחור, וגם במסגרת חוזה המכר התחייבה החברה למסור את הדירה 12 חודשים לפני המועד שבו נמסרה בפועל. על פי החוזה, לאחר 60 ימים, הרוכשים יקבלו פיצוי עבור תשלום דמי שכירות.


השופטת מצאה כי הרוכשים אכן זכאים לקבל פיצויים נוספים בסכום של 55 אלף שקלים עבור האיחור, אולם לא מדובר בהפרה יסודית של ההסכם המזכה אותם בפיצויים נוספים. מלבד זאת חויבה החברה לשלם לרוכשים את הוצאות ההליך ושכר טרחה לעורכי דינם בסכום של 9,000 שקלים.


מדוע החברה שילמה לקונים פיצויים רק עבור שלושה חודשים?


בני הזוג הגישו את התביעה כנגד החברה בטענה שקיבלו פיצויים רק עבור חלק מהתקופה, והם זכאים לקבל תשלום עבור תשעה וחצי חודשים נוספים. מעבר לכך טענו כי מגיעים להם פיצויים עבור הפרה יסודית של חוזה המכר, וזאת לאור התקופה הממושכת של העיכוב. עוד טענו כי החברה צריכה לפצות אותם על עוגמת נפש.


מנגד טענה החברה כי העבירה לקונים את הפיצויים עבור שלושת החודשים הראשונים עוד לפני שחלפו שלושה חודשים, ומכל מקום הם קיבלו סכום של 4,250 שקלים לחודש, בעוד על פי חישוב החברה הם היו זכאים לקבל 3,000 שקלים בחודש.


האם הפיצויים ששולמו לרוכשים נקבעו בהתאם להוראות חוק המכר?


חוק המכר קובע באופן מפורש כי בכל מקרה של איחור במסירת הדירה, הקונים זכאים לקבל פיצוי בסכום השווה לשכר דירה, כאשר עבור שמונת החודשים הראשונים יש להכפיל את הסכום ב-1.5, ואילו לאחר מכן יוכפל הסכום ב-1.25 עבור כל חודש של איחור.


מאחר שעיכוב בקבלת הדירה עלול לגרום נזקים כלכליים כבדים לרוכשים, גם הפסיקה מייחסת משמעות כבדת משקל למועד שבו נמסרת הדירה לרוכשים. במקרה זה, הדירה נמסרה באיחור של 12 חודשים ומספר ימים, כאשר בהסכם המכר נקבע כי הרוכשים יהיו זכאים לקבל פיצוי לאחר 60 הימים הראשונים שבהם יחול עיכוב, אם יחול.


בני הזוג קיבלו תשלום עבור שלושה חודשים, בסכום של 4,250 שקלים עבור כל חודש. על בסיס חישוב זה ואף על פי ששני הצדדים טענו כי בסיס החישוב צריך להיות אחר, החליטה השופטת כי על בסיס תשלום זה ובהתאם לחוק המכר, זכאים התובעים לקבל עבור שמונת החודשים הראשונים סכום של 51 אלף שקלים, ועבור ארבעת החודשים הנותרים סכום של כ-23 אלף שקלים. לאחר הפחתת התשלום שכבר קיבלו, נקבע כי על החברה לשלם להם סכום של 55 אלף שקלים.


האם החברה הפרה באופן יסודי את ההסכם באופן המקנה לרוכשים פיצויים נוספים?


על פי הסכם המכר, הרוכשים יהיו זכאים לפיצוי נוסף רק אם ביטלו את ההסכם בעקבות האיחור במסירה. במקרה כזה, יהיו זכאים לקבל פיצוי מוסכם בשיעור של 10% מהמחיר ששילמו. מאחר שהרוכשים לא ביטלו את החוזה, השופטת דחתה את טענתם כי הם זכאים לפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה.

 

יש לך שאלה? 

פורום חוזה קבלן | חברה משכנת


מעבר לכך, השופטת מצאה שבנסיבות המקרה, אין מקום לקבוע לרוכשים פיצויים נוספים עבור עוגמת נפש. כמו כן, היא דחתה את התביעה שהוגשה אישית כנגד מנהלי החברה. בסופו של דבר יקבלו הרוכשים פיצויים בסכום של 55 אלף שקלים, ונוסף על כך יקבלו תשלום בסכום של 9,000 שקלים עבור הוצאות המשפט ושכר הטרחה עבור עורכי הדין.


ת"א 16058-03-17