לאחרונה (יום ב') דן בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו בתביעה שהגיש גבר כנגד אשתו, אשר דרש להפסיק לחייבו במזונותיה בסכום של 1,500 שקלים מדי חודש. סכום המזונות נקבע במסגרת הסכם שלום בית ולחלופין גירושין, אשר נחתם וקיבל תוקף משפטי מחייב לפני 15 שנה.


במסגרת התביעה טען הבעל כי הוא ורעייתו למעשה פרודים ומתגוררים בנפרד, כך ששלום הבית לא הצליח. בעוד אשתו ממשיכה לגבות את סכום המזונות במשך כל השנים, היא לא מוכנה להתגרש - אף אל פי שהכוונה בהסכם הייתה כי המזונות ישולמו לתקופה קצרה.


מנגד טענה האישה כי מאז שחתמו על ההסכם לא חל כל שינוי המצדיק את ביטול המזונות, וכי בעלה למעשה עד עצם היום הזה טרם הגיש תביעת גירושין.


האם הבעל צריך להמשיך לשלם מזונות אף על פי שהסכם שלום הבית לא קוים?


ללא הסכם שלום הבית, האישה לא הייתה זכאית לקבל מזונות בשל הכנסותיה הנאות והעובדה שהיא מתגוררת בביתו של הבעל. במקרה זה, ההסכם כלל לא בוצע במשך השנים, וזאת מכיוון ששתי התכליות אשר נקבעו בו - שלום בית או גירושין - לא הוגשמו.


השופט התרשם כי במשך תקופה ממושכת, האישה פעלה בחוסר תום לב ותמרנה את בעלה לחובות כספיים אשר ההסכם המקורי כלל לא התכוון אליהם. על כן הוא קבע נחרצות כי המזונות יבוטלו לאלתר, וזאת החל מהמועד שבו הגיש הבעל את תביעתו. אם ירצה לבטל גם את חוב העבר שצבר, יהיה עליו לפנות אל בית המשפט בתביעה נפרדת. לאור תוצאות המשפט, חויבה האישה לשלם את הוצאות המשפט של בעלה בסכום של 15 אלף שקלים.


האם הייתה כוונה בהסכם כי תשלום מזונות האישה יימשך זמן רב כל כך?


בתביעתו הבהיר הבעל כי היחסים בינו ובין אשתו אינם טובים, וכי האישה למעשה מתעבת אותו. שלום הבית שבגינו חתמו על ההסכם לא הצליח, והם חיים היום בנפרד. עם זאת, הם גם לא התגרשו ואשתו מסרבת להתיר את נישואיהם.


הבעל הסביר כי האישה מתגוררת בדירה השייכת לו ואינה משלמת שכר דירה, ומנגד גובה ממנו את דמי המזונות ופועלת כנגדו בהוצאה לפועל, אף על פי שהכנסותיה מעבודה גבוהות והיא אינה זקוקה לתשלומים הללו.


מנגד טענה האישה כי מאז שחתמו על ההסכם לפני שנים רבות לא חל כל שינוי שיכול להצדיק את ביטול המזונות, וכי בעלה מנסה להתחמק מקיום חובותיו. לטענתה, הוא מעולם לא הגיש תביעה להתגרש, אלא היא זו שהגישה בעצמה תביעה כזו לפני מספר שנים.


האם הסכם שלום בית שלא בוצע מצדיק את ביטול המזונות?


ביטול מזונות מתאפשר כאשר חל שינוי נסיבות מהותי כגון הפחתה בהכנסות או שינוי בצרכים שלא ניתן היה לצפות מראש. כמו כן, השופט הגיע למסקנה כי שינוי נסיבות המצדיק את ביטול המזונות יכול להתבסס גם על אי ביצוע ההסכם במשך תקופה ארוכה או על ההבנה כי לא צודק להמשיך עוד בחיוב המזונות.


במקרה זה, הסכם שלום הבית לא מבוצע כבר 15 שנה. הצדדים שחתמו עליו לא הצליחו להגיע לשלום בית, ואף לא התגרשו, ובכך לא קיימו אף לא אחת ממטרותיו של ההסכם. במסגרת ההסכם, נקבע כי המזונות יועברו לאישה עד להסדרת הגירושין, וכי האישה זכאית להתגורר בביתו של בעלה עד למועד זה.


אילו הצדדים היו מגיעים לשלום בית, הבעל לא היה מחויב בתשלום מזונות כלל. השופט התרשם כי עם השנים, האישה פעלה בחוסר תום לב ותמרנה את בעלה לתשלומים שכלל לא היו אמורים להתקבל במשך תקופה כה ארוכה. מצד אחד היא לא הסכימה להתגרש, ומצד שני המשיכה להתגורר בחינם בדירתו של בעלה במשך עשרות שנים, ולקבל דמי מזונות כל התקופה.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם שלום בית - איך עושים את זה?


על כן, החלטתו של השופט הייתה כי יש לבטל את חיוב הבעל במזונות אשתו. מעבר לכך, אף חל שינוי נסיבות מהותי אשר מצדיק את ביטול המזונות, לאור העובדה שמצבו הכלכלי של הבעל הורע עם השנים. בסופו של דבר נקבע כי יש לבטל את חיוב המזונות החל מהמועד שבו הוגשה הבקשה ליישוב הסכסוך. לאור תוצאת פסק הדין, חויבה האישה בהוצאות המשפט של הגבר בסכום של 15 אלף שקלים.


תלה"מ 34506-10-18