לפני כחודש נתקבלה בבית משפט השלום ברמלה תביעתו של הולך רגל נגד נהגת אשר פגעה בו וכתוצאה מהפגיעה אותרו שברים בידו וברגלו. לאחר התאונה עלה הצורך להגדיר את מצבו התפקודי כדי לקבוע את שיעור הפיצויים המגיעים לו.


הנפגע דרש פיצוי כספי בסך של 300 אלף שקלים, הן על הנזקים הגופניים שנגרמו לו והן על הפגיעה בכושר העבודה בעסק לשטיפת מכוניות שבבעלותו, שם על פי טענתו עבד עבודה פיזית מאומצת.


בשל נסיבות שונות, ביניהן חוסר מהימנותו של הולך הרגל ואי הבאת ראיות לטענותיו, הסכום שנפסק לטובתו עמד על כחצי מהסכום שביקש, כ-155 אלף שקלים.


אילו פרמטרים נדרשים לקביעת פיצויים בפגיעה של תאונת דרכים לפי החוק?


על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יש מספר פרמטרים שלפיהם קובעים את שיעור הפיצויים, חלקם נוגעים לפגיעה הישירה שנגרמה לגופו של הנפגע ולהשלכות הרפואיות שלה, אחרים נוגעים להיבט הכלכלי ולאובדן כושר העבודה בתקופה המיידית שלאחר התאונה, ופרמטרים נוספים צופים פני עתיד בקשר לכושרו הפוטנציאלי לעבוד בשנים שיבואו עד לגיל הפרישה.


קביעת נכות תפקודית: פגיעה ישירה של התאונה אך גם נכויות רפואיות מהעבר


מבחינת ההשלכות הרפואיות, בבוא השופט לקבוע סכום פיצויים הוא מביא בחשבון את מצבו הכולל של הנפגע, הן לאחר התאונה והן לפניה, וזאת בכדי לחשב כמה שנים הוא עתיד עוד לעבוד.


לאחר התאונה, הולך הרגל אובחן בבית החולים הלל יפה ונקבע כי בעקבות פגיעת הרכב בגופו הוא סובל משבר בידו וברגלו השמאליות. הוא עבר ניתוח בידו כדי לקבע את השבר באמצעות ברגים ופלטה. לאחר מכן עלה צורך בניתוח נוסף כיוון שהפעלת לחץ על הפלטה הובילה לתזוזתה בתוך היד ולכאבים עזים.


בשל השבר ברגל והפגיעה ביכולתו ללכת, הנפגע קיבל לזכותו 24% אחוזי נכות רפואית שנקבעו מטעם המוסד לביטחון לאומי, נוסף על חופשת מחלה, כדי לטפל בנזקים הגופניים שנגרמו לו.


לפי דעת מומחה מטעם בית המשפט, לנפגע קיימות נכויות נוספות שאינן תוצאות של הפגיעות מהתאונה, כלומר היו קיימות קודם ובעלות השפעה על תפקודו הפיזי: למשל היותו מעשן כבד, על כל החוליים האפשריים העולים מכך. לפיכך המומחה קבע כי להולך הרגל קיימים 57% נכות טרם התאונה.


הנפגע ערער על דעת המומחה כיוון שהייתה לא מדויקת לדעתו. הנהגת מצדה ערערה אף היא וטענה כי אחוזי הנכות טרם התאונה נמוכים מכפי שהיו אמורים להיות. השופט מצדו דחה את טענות השניים ומצא את קביעת המומחה מדויקת ומהימנה. כלומר, אין להמעיט מהפגיעות הישירות שנגרמו לנפגע בתאונה, אך יש להביא בחשבון גם את מצבו הרפואי הרעוע קודם לכן, דבר שישפיע על שנות עבודתו העתידיות וכן על גובה הפיצויים שייקבעו.


הנזק הגופני שנגרם בעקבות התאונה כולל גם נזק כלכלי


הולך הרגל, בתביעתו את הנהגת, טען כי הנכות התפקודית שנגרמה לו בעקבות התאונה השביתה אותו מהעבודה הפיזית שבה עסק במכון לשטיפת מכוניות שבבעלותו. לפיכך יש לפצותו בסכום שיכלול גם את ההפסד הכספי אשר נגרם לו בשל חיסור ימי העבודה.


הנהגת טענה כי אין לסמוך על מילתו של הנפגע בעניין מהות פועלו בעסק. גם השופט הביע עמדה זהה לזו של הנהגת בראותו כי אין לתובע יכולת להוכיח שעבודתו אכן הייתה פיזית. יתרה מכך לא נמדדה ירידה בהכנסותיו לאחר התאונה, כך שאין ראיות המוכיחות גרימת נזק כלכלי ממשי.


נוסף על כך, לתובע יש תיק פלילי קודם שממנו עלו בעיות מהימנות אשר ערערו על האמון בטענותיו גם במקרה זה.


קביעת פיצויים להולך הרגל מתוך מחשבה על עתידו


הקושי העיקרי שעמד בפני השופט היה לאמוד את הנזק הפוטנציאלי להולך הרגל, גם ללא הבאת ראיות בעניין, וזאת בשל העובדה שגרסתו בעייתית ואינה מבוססת.


למרות זאת, קבע השופט, אם התובע יצטרך לעבוד בעבודה אחרת שתכלול פן פיזי, יהיו השלכות לנזקים הגופניים שנגרמו לו בתאונה זו. לכן הפיצויים הנקבעים במקרה של נפגעים בתאונת דרכים כוללים פרמטרים של הפגיעה שנגרמה, אך גם של גיל הנפגע ושנות העבודה שנותרו לו עד הפנסיה.


השופט הסכים לבסוף כי הנכויות שנגרמו לתובע משפיעות על תפקודו היום יומי, אף שלא ניתן להתעלם מהנכויות הרפואיות הקודמות לתאונה, כפי שהעלה בקביעתו מומחה בית המשפט. בשל כך קבע השופט 19% נכות תפקודית לשם קביעת גובה הפיצויים.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות קשות, נכויות ופגיעות גוף קשות


לסיכומו של עניין השופט פסק לטובת הנפגע סכום פיצויים של כ-155 אלף שקלים בהתאם למספר פרמטרים, וביניהם: שכר שהפסיד בתקופה שבה עבר את הניתוחים ובתקופה הסמוכה לתאונה עצמה, מידת השפעה פוטנציאלית של הנזקים הגופניים על עבודה עתידית, זכאות לעזרה מגורמים חיצוניים בשל הנכות התפקודית, הוצאות רפואיות של ניתוחים וטיפולים שונים שעבר הולך הרגל לאחר התאונה ועוד.


כאמור, הפרמטרים לקביעת גובה הפיצויים מתייחסים הן להפסד הכספי ולפגיעה התפקודית הישירה בעקבות התאונה והן להשפעה הפוטנציאלית של תפקוד הולך הרגל בעתיד.

 


ת"א 2660-04-16


עודכן ב: 19/12/2019