טופס שבאמצעותו יכול האפוטרופוס לבקש לבצע פעולה ברכושו הפרטי והחסוי של האדם עבורו הוא מונה.


חייב לצרף לטופס זה אישור בנק על מצב יתרת החשבון, פירוט על הרכב תיק ההשקעות, תכניות חסכון ואישור על קופת גמל.


הטופס ימולא על ידי האפוטרופוס


באדיבות אתר משרד המשפטים

 להורדת הקובץ לחץ כאן