לאחרונה זיכה בית משפט השלום בתל אביב אדם שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות של שימוש בסם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן. הנאשם זוכה מחמת הספק לאחר שהתברר כי לא ניתן לזהותו בוודאות כמבצע העבירות.


בהתאם לעובדות שפורטו בכתב האישום, בתחילת השנה פנה הנאשם אל אחד השוטרים, שהיה בלבוש אזרחי, ושאל אותו מה הוא צריך. בתגובה, השוטר שאל אותו מה הוא יכול להציע לו והגבר הציע לו לקנות סם מסוג "נייס גאי".


השוטר השיב כי ברצונו לבצע רכישה והגבר הלך לכיוון גלגל של רכב שנמצא בסמוך למקום, הוציא ממנו צעיף שבתוכו הוחבאו שקיות סם ומסר לשוטר שלוש שקיות בתמורה לשטר מסומן של 100 שקלים. זמן קצר לאחר מכן נעצר החשוד כאשר הוא מחזיק בידו את השטר המסומן, ובצעיף שהיה מונח ליד גלגל הרכב נמצאו שש שקיות סם נוספות.


על כן, נגד החשוד הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של שימוש בסם מסוכן שלא לצריכה עצמית ועבירה של סחר בסם מסוכן.


אדם אחר ביצע את העסקה


הנאשם כפר בעובדות שבכתב האישום וטען לטעות בזיהוי. הוא אמנם הודה כי היה נוכח בזמן ובמקום שבו התרחש האירוע אך הוסיף כי אדם אחר, שדומה לו בחזותו החיצונית, הוא שעסק בפעילות העבריינית וביצע את עסקת הסמים עם השוטר. לפי גרסת הגבר, בעת שהגיע צוות בילוש לעצור את מבצע העבירה שנראה כמותו, נזרק לעברו שטר של כסף, שהתברר בדיעבד כמסומן ולכן הוא נעצר.


לפי עדויות השוטרים, אחד מהם זיהה את הגבר כאדם שמכר לו את הסם ובהמשך השוטר השני עצר אותו. כמו כן צוין כי בעת המעצר היה בידי החשוד שטר מסומן שהועבר אליו קודם לכן במסגרת עסקת הסמים.


קיומו של ספק סביר


השופט ציין כי קיימים מספר נימוקים לקיומו של ספק סביר בכל הקשור לזיהוי העצור כמבצע העבירה. הובהר כי מתעורר קושי בזיהוי הגבר מרחוק על ידי השוטר שהיה מעורב בעסקת הסמים. השוטר סימן מרחוק לשותפו לצוות המעצר לאחר ביצוע העסקה, המשיך בהליכה של עשרה עד 20 מטרים מהמקום, ואז עצר וזיהה מרחוק את החשוד כאדם שביצע את העסקה.


כמו כן, הובאה עדותו של השוטר השני שציין כי עמד במרחק של פחות מעשרה מטרים ממקום ההתרחשות במהלך ביצוע העסקה ובכל זאת התקשה לזהות את החשוד בצורה מדויקת.


קושי בנוגע לוודאות הזיהוי


נימוק נוסף לקיומו של ספק סביר הוא כי לפי עדויות השוטרים, המקום שבו בוצע המעצר מוכר כאתר שרובו מאוכלס על ידי סוחרי סמים, ולפיכך ישנה סבירות גבוהה לבלבול ולחוסר ודאות בנוגע לזהותו של מבצע העבירות.


נוסף על כך, השופט קבע שקיים קושי ממשי ביחס לוודאות הזיהוי של הגבר מאחר שהוא משתייך לקבוצה אתנית אחרת מזו של השוטר שביצע את עסקת הסמים. כמו כן צוין כי באזור שבו נעצר הסוחר לכאורה, רוב האוכלוסייה מורכבת מנתינים זרים כהי עור ממוצא סודני.


השופט ציין כי מחקרים הוכיחו שזיהוי פנים של אדם המשתייך לקבוצה אתנית שונה הוא קשה יותר לבני אדם ביחס לזיהוי של אדם המשתייך לאותה קבוצה אתנית שאליה הם משתייכים. על כן, מספר מקרי הזיהוי השגויים בין קבוצות אתניות שונות הוא גבוה, דבר שיכול להסביר את הבלבול והטעות בזיהוי.


הבדלים משמעותיים בין גרסאות השוטרים


השופט הדגיש כי הנימוק העיקרי לזיכוי הנאשם טמון בהבדלים בין גרסאות השוטרים שנכחו בזירת האירוע בעת המעצר. בעוד השוטר שביצע בפועל את העסקה עם הגבר ושהה פרק זמן ארוך יותר במחיצתו ציין שהיו לו תלתלים ולא הזכיר קיומו של כובע, השוטר השני שביצע את המעצר ציין בתיעוד הפעולה כי הוא דווקא חבש לראשו כובע גרב, שאותו אף החזיק בידיו בתמונת המעצר המשטרתית.


השופט קבע כי הסתירה בין גרסאות השוטרים מעלה ספק סביר ביחס למעורבותו של העצור בעבירות המיוחסות לו. השופט ציין כי לפי עדויות השוטרים במהלך הפשיטה, סביר להניח שבעת המעצר סוחר הסמים שביצע את העסקה נמלט מהמקום. במהלך הבריחה הוא זרק את שטר הכסף המסומן הרחק ממנו ככל האפשר, השטר הגיע לידיו של החשוד, והוא נתפס בזמן שהוא מחזיק אותו בידו.

 

יש לך שאלה?

פורום סמים


לפיכך, השופט קבע שהראיות שהובאו בפניו מבססות קיומו של ספק סביר שמחייב לזכות את הנאשם ולכן החליט לזכותו. השופט הוסיף כי השוטרים היו יכולים לבדוק טביעות אצבעות ולהשוותן לסימנים על גבי שקיות הסם שנתפסו. לפי קביעת השופט, אם היו עושים זאת, לא היה נותר צל של ספק באשר לזהותו האמיתית של מבצע העבירות.


ת"פ 19284-03-19


עודכן ב: 19/12/2019