טופס שבאמצעותו מחויב האדם שמונה לאפוטרופוס

להצהיר על סך ההוצאות וההכנסות החודשיות השוטפות והקבועות של

האדם שעבורו הוא התמנה לאפוטרופוס.


סל המחיה נועד להגדיר מסגרת כספית חודשית

ומילויו עשוי להקל עליך בהתנהלות השוטפת, הן בבנק והן מול הפיקוח


טופס זה ימולא כל חודש

 

באדיבות אתר משרד המשפטיםלהורדת הקובץ לחץ כאן