טופס שבאמצעותו ניתן להגיש בקשה לנשיא המדינה לחנינה
כל אדם רשאי לפנות לנשיא המדינה ולבקש כי תיבחן בקשתו להתערבות הנשיא בעניינו –

בין אם מדובר באסיר המבקש לשנות את תקופת המאסר שהוטלה עליו

ובין אם מדובר באדם שניתנה לגביו החלטה שיפוטית בהליך פלילי והוא מבקש לשנות את תוצאותיו.
מגיש הבקשה יכול להיות המבקש הנדון, בא כוחו או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה.


סמכות החנינה אינה חוליה נוספת במערכת המשפט

ואינה משמשת ערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט.

מדובר בסמכות של חסד ורחמים שנתונה לנשיא המדינה

ומיועדת למקרים חריגים בהם מתקיימות נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן.


באדיבות אתר משרד המשפטים
 להורדת הקובץ לחץ כאן