אחת המטלות המשמעותיות אשר חייב בהליך פשיטת רגל נדרש לבצע היא הגשת דוחות דו חודשיים, אשר כוללים פירוט על מלוא הכנסותיו והוצאותיו במסגרת תקופת הזמן הרלוונטית. החייב נדרש להגיש את הדוחות התקופתיים בכל חודשיים לאחר שהוצא צו כינוס על נכסיו, ובכך למעשה לאפשר לכל הגורמים הרלוונטיים - המנהל המיוחד, הכונס הרשמי ובית המשפט המחוזי - להבין ולבחון כיצד בדיוק הוא מתנהל מבחינה פיננסית ומהו מצבו הכלכלי.


כאשר החייב מגיש בקשה להכרזה על פשיטת רגל, לבחינת הדוחות התקופתיים ניתן משקל רב. אם החייב מפר את חובתו ואינו מגיש את הדוחות, או מגיש אותם ללא האסמכתאות המתאימות, ייתכן שהליך פשיטת הרגל כולו יבוטל על פי החלטת בית המשפט המחוזי. אם ההליך מבוטל, החייב לא יוכל להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל במשך תקופה ממושכת, בהתאם לקביעתו של בית המשפט.


מדוע החייב לא הגיש את הדוחות הדו חודשיים?


במקרה שנדון לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, המנהל המיוחד ביקש לבטל הליך פשיטת רגל לחייב אשר לא עמד בחובת הגשת הדוחות, וזאת למרות העובדה שהוא משלם את צו התשלומים ושילם את רוב חוב הפיגורים שצבר. השופט אשר בחן את העניין הבהיר כי מדובר במחדל המהווה התנהלות בחוסר תום לב, והזכיר את החשיבות הרבה שבהגשת הדוחות.


לפיכך הוחלט למחוק את בקשתו של החייב להכריז עליו כעל פושט רגל, ובנסיבות אלו בוטלו כל ההגבלות אשר בוטלו עליו במסגרת צו הכינוס. כמו כן הורה השופט להשתמש בכספים שיישארו בקופת הכינוס לכיסוי הוצאות ההליך, ולאחר מכן להעבירם לתיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו. לבסוף קבע השופט כי החייב לא יוכל להגיש בקשה נוספת להליך פשיטת רגל במשך שנה ממועד זה.


הדוחות לא הוגשו למרות הארכת המועד להגשתם


לפני כשישה חודשים הגיש לראשונה המנהל המיוחד את בקשתו לביטול ההליך, והבהיר כי בניגוד להחלטת בית המשפט שניתנה חודש קודם לכן, החייב הגיש דוחות חלקיים בלבד, ואך לא צירף אליהם את האסמכתאות הרלוונטיות. השופט הורה לו להמציא את הדוחות והאסמכתאות עבור ששת החודשים האחרונים, והסמיך את המנהל המיוחד לבקש את ביטול ההליך ללא דיונים נוספים אם לא יעשה זאת.


המועד להגשת הדוחות חלף, והמנהל המיוחד הודיע לבית המשפט כי החייב עדיין לא הגיש אותם. לאור זאת עתר המנהל המיוחד לביטול ההליך, וזאת מאחר שהחייב אינו משתף פעולה ואינו מאפשר לגורמים הרלוונטיים להבין מהו מצבו הכלכלי האמיתי.


החייב טען בתגובה כי ישנן אסמכתאות שאינו יכול להמציא, כגון הסעות ילדיו, שיעורים פרטיים וחוגים, וזאת מכיוון שהוא משלם עבור הוצאות אלה לנותני שירותים אשר אינם מספקים קבלות. מלבד זאת ביקש לשלם סכום נוסף לקופת הכינוס בתמורה לקבלת הפטר מיתר החובות. לכך הגיב המנהל המיוחד וטען כי נותר בעמדתו לגבי ביטול ההליך.


בית המשפט: יש להתייחס אל החייב כאל מי שוויתר על המשך הליך פשיטת הרגל


לאחר שניתנו לחייב מספר התראות אך הוא עדיין לא עמד בחובתו להגשת הדוחות, קבע השופט כי אין ברירה אלא למחוק את בקשתו להכריז על פשיטת רגל. השופט הבהיר כי מדובר במחדל המטיל ספק בתום לבו של החייב בכל הנוגע להתנהלותו במסגרת ההליך, וזאת מאחר שמצד אחד הוא נהנה מקשת של הגנות שניתנו לו בצו הכינוס אך מצד שני אינו ממלא את החובות שהוטלו עליו.


השופט ציטט את בית המשפט העליון אשר קבע כי חייב במסגרת הליך פשיטת רגל נדרש להוכיח כי פעל בתום לב, וכי מילא באופן מדויק והגון את מלוא החובות אשר הוטלו עליו בגדר ההליך. לגבי חשיבות הגשת הדוחות הזכיר השופט כי בתי המשפט כבר פסקו בעבר כי מדובר בכלי משמעותי לפיקוח על התנהלותו הכלכלית של חייב, ולכן מדובר בחובה אשר על החייב להקפיד ולבצע.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


עוד נפסק כי אי עמידה בחובת הגשת הדוחות, תוביל לביטול ההליך - גם אם החייב משלם את צו התשלומים כפי שהוטל עליו, וזאת מכיוון שההתנהלות תיחשב להתנהלות בחוסר תום לב ואף הפרה של צו בית משפט. לאור כל זאת הורה השופט על מחיקת הבקשה וביטול ההליך. הוא אישר לחייב לערער על החלטתו בתוך 30 יום, אולם זאת רק אם המנהל המיוחד יאשר כי הסיר את כל מחדליו. אם לא יעשה זאת - לא יוכל להגיש בקשה חדשה להיכנס לגדר הליך פשיטת רגל במשך 12 חודשים.

 

פש"ר 50381-04-17