טופס שבאמצעותו אסירים או עצורים מצהירים על הסכמתם לתנאי פיקוח אלקטרוני.
יש להגיש טופס זה למזכירות בית המשפט בו מתנהל התיק הרלוונטי.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתילהורדת הקובץ לחץ כאן
עודכן ב: 24/09/2019