טופס שבאמצעותו יכולים הסניגורים של אסירים או עצורים

שהוחלט כי יוטל עליהם פיקוח אלקטרוני,

למלא טופס בשביל להעביר את המידע הרלוונטי ממזכירות בתי המשפט

ליחידה לפיקוח אלקטרוני בשירות בתי הסוהר.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתילהורדת הקובץ לחץ כאן
עודכן ב: 24/09/2019