האם יש לאפשר לאישה לקבל מזונות זמניים בהתאם להלכה, אף על פי שזכאותה לקבל מזונות מוטלת בספק, וקיים סיכוי של ממש שבסופו של דבר ייקבע כי הפסידה את זכאותה למזונות?


במסגרת ערעור שהגישה אישה אל בית הדין הרבני הגדול בירושלים, היא טענה כי בית הדין האזורי בתל אביב אשר החליט כי אינה זכאית לקבל מזונות זמניים מבעלה במסגרת הליך הגירושין - שגה. כאשר נערך בירור מדוע הוחלט כך בבית הדין האזור, התברר כי עלו טענות כבדות משקל במסגרת הדיונים כנגד זכאותה של האישה לקבל את המזונות, ונרמז כי לא הייתה נאמנה לבעלה.


בני הזוג פרודים כבר שנתיים, אך עדיין לא ניתן פסק דין בעניין מזונות האישה


ואולם, האישה הגישה את הערעור בטענה שהחלטה זו אינה מאפשרת לה להמשיך ולהתקיים, היות שהייתה נשואה לבעלה במשך שלושה עשורים ומעולם לא התפרנסה בכוחות עצמה. הבעל התנגד לשלם לה מזונות בשלב זה, וטען כי ללא ספק זכאותה תבוטל על ידי בית הדין האזורי.


שלושה דיינים בחנו את נסיבות המקרה, והגיעו למסקנה כי גם אם בסופו של דבר תבוטל זכאותה של האישה למזונות, אין בכך כדי להוות סיבה המצדיקה שלא לקבוע עבורה מזונות זמניים נכון לעכשיו. עם זאת, הדיינים הבהירו כי במקרה שבעתיד יקבע בית הדין כי הבעל פטור מלשלם מזונות לאשתו, הוא יוכל לקבל את הכספים שישלם כעת באמצעות קיזוזם בעת חלוקת הרכוש המשותף.


על כן הערעור התקבל, ומאחר שבני הזוג חיו ברמת חיים גבוהה מאוד, הוטל על הבעל לשלם את כל החשבונות השוטפים של האישה, לאפשר לה להחזיק רכב וכן לשלם לה סכום של 25 אלף שקלים בכל חודש, וזאת עד שיינתן פסק דין סופי לגבי המזונות.


הליך גישור בין הצדדים לא צלח, והם לא הגיעו להסכמות בנוגע למזונות


תחילה פסק בית הדין האזורי כי בני הזוג ינסו, באמצעות עורכי דינם, להגיע להסכמות בסוגיית המזונות, ולכן לא נקבעו מזונות. ואולם, חלפו שנתיים, הליך הגישור הסתיים ללא הסכמות, והמצב נותר כפי שהיה.


בית הדין הגדול ביקש להבין מה היו הנימוקים לכך שלא נפסקו מזונות זמניים לטובת האישה, אף על פי שדיני האישות ההלכתיים מחייבים בעל בתשלום מזונות לאשתו. בתשובתו של בית הדין האזורי לכך נאמר כי עלו טיעונים שונים במסגרת הדיונים אשר פוסלים לכאורה את זכאותה של האישה, טיעונים שלא פורטו מפאת כבודה אולם נרמז כי מדובר בבגידה.


האם מגיעים לאישה מזונות עד אשר יוחלט באופן סופי כי היא אינה זכאית לתשלומים?


האישה טענה בערעור כי החלטת בית הדין הרבני האזורי שגויה, ולאור העובדה שהיא נשואה לבעלה יותר מ-30 שנים ומעולם לא עבדה בעצמה כך שהיא תלויה בו באופן מוחלט מבחינה כלכלית, החלטה זו אינה מאפשרת לה להמשיך ולהתקיים בכבוד.


עוד טענה האישה כי בעלה מחזיק הון גדול, וכי כלל אין לו הוכחות באשר לאי זכאותה לקבל את המזונות. הבעל טען מנגד כי אין סיכוי שהשניים יחזרו לשלום בית, וכי הוא אולץ לעזוב את ביתו, אף כי יש הוכחות שאשתו התייחדה עם גברים אחרים בשלוש הזדמנויות שונות. ואולם, בבית הדין הרבני הגדול הובהר כי לא מדובר בהוכחות אלא בטענות שהועלו, אשר עדיין לא נקבע אם הן אמת או לא.


בית הדין הרבני: אם ייקבע כי האישה אינה זכאית למזונות, ניתן לקזז את הכספים שתקבל כעת במסגרת חלוקת הרכוש


עיון במכלול הנסיבות והראיות, הביא את שלושת דייני בית הדין הרבני הגדול למסקנה כי יש לקבל את ערעורה של האישה באופן עקרוני. זאת מכיוון שלא נמצאה כל סיבה המצדיקה לקבוע כבר כעת כי היא לא זכאית לקבל מזונות מבעלה, עוד לפני שניתן פסק דין בתביעת הגירושין או בתביעת המזונות.


העובדה שבית הדין האזורי העלה ספק כבד בנוגע לזכאותה של האישה לקבל את כספי המזונות אינה מספיקה כדי להכריע כעת שהיא לא זכאית לקבל מזונות זמניים, הבהירו שלושת הדיינים. הם הוסיפו כי עבר מספיק זמן כדי להוציא פסק דין בעניין המזונות. על כן וכל עוד לא הוכח אחרת, הבהירו, הבעל חייב לשלם לאשתו מזונות.

 

יש לך שאלה?

פורום בית דין רבני


לאור זאת בוטלה החלטת בית הדין האזורי בנוגע למזונות, ונקבע כי הבעל חייב לשלם לאשתו את כל החשבונות השוטפים לרבות טלפון, חשמל, עוזרת ועוד, וכן להעמיד לרשותה רכב - כפי שהיה עד הפרידה.


עוד נקבע כי הבעל ישלם לרעייתו מזונות זמניים בסכום של 25 אלף שקלים, עד שיינתן פסק דין בנוגע למזונות. אם תבוטל זכאותה של האישה למזונות במסגרת פסק הדין - הסכומים שתקבל עד מועד זה יקוזזו מחלקה ברכוש המשותף במסגרת חלוקת הרכוש.

 

תיק ‏1099523/4