טופס שבאמצעותו ניתן לרשום רכב ציוד מנועי הנדסי כדי לקבל החזר מס
הטופס ימולא על ידי מורשה חתימה בחברה


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי  להורדת הקובץ לחץ כאן