טופס שבאמצעותו יכול אדם או ארגון לדווח על כספי תרומות
שהועברו לארגונים שונים


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן