טופס שבאמצעותו יכול יבואן סחורות להצהיר על תכולתה: ערך החפצים, כמות וסוג.
יבואן חייב במסירת הצהרה זו במקרה בו חשבונית מפורטת עם הפריטים לא צורפה למשלוח.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן