טופס /שבאמצעותו אדם מצהיר על מצבו הרפואי העכשווי לצורך קבלת רישיון לכלי ירי.
יש להחתים את רופא המשפחה על טופס זה


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן