טופס שבאמצעותו יכול להגיש כל אזרח ישראלי מעל גיל 18

בקשה עבור עצמו ועבור ילדיו להשלמת ו/או תיקון פרטים שרשומים במרשם האוכלוסין


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן