טופס שבאמצעותו חייב קבלן להצהיר על

סוג סיווגו היום ורטרואקטיבית עד ארבע שנים אחורה


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן