טופס שבאמצעותו יכול קבלן להגיש בקשה לקבלת רישיון קבלן עדכני


טופס זה ימולא על ידי הקבלן מדי שנה, עם תום מועד התוקף של הרישיון


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן