טופס שבאמצעותו יכול אדם להגיש בקשה לקבלת

היתר לביצוע תרגולים בתחום החקירות הפרטיות וכמו כן, לקבל רישיון חוקר פרטי


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתילהורדת הקובץ לחץ כאן