טופס שבאמצעותו צריך האפוטרופוס

למלא את פרטי האדם שבעבורו מונה.

כמו כן, עליו להצהיר על נכסי אדם זה, על כספו הנזיל,

על רכושו ועל ההכנסות החודשיות שלו.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן