טופס שבאמצעותו ניתן להגיש את פרטי התאגיד

ופרטיו של סוכן המכס שאחראי בתאגיד


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן