טופס שבאמצעותו יכול זוכה להגיש בקשה

לצורך פתיחת תיק בהוצאה לפועל עבור שטר חליפין, שטר חוב או ביצוע שיק.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי