טופס שבאמצעותו יכול הספק למלא את פרטי הבנק שלו

ולהעניק הצהרה בדבר מספרי הספק שברשותו


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן