בית משפט השלום בקריית גת דן לאחרונה בסוגיית העונש הראוי לאדם שנאשם בעבירה של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות באמצעות נשק קר ובעבירת איומים. השופטת קבעה בגזר הדין כי אמנם אירוע התקיפה היה חמור וגרם למתלונן לנזקים גופניים ונפשיים, אך הנאשם ביצע שינוי מקיף בחייו והשתתף בהליך טיפולי שבמסגרתו למד כיצד לשלוט בכעסיו. על כן, השופטת החליטה לחרוג ממתחם הענישה המקובל ופסקה כי התוקף לא ירצה עונש מאסר בפועל.


לפי העובדות שפורטו בכתב האישום, התוקף הוא אחיה של אשת המתלונן. במועד שבו אירעה התקיפה התגוררו הנאשם והמתלונן בקיבוץ מפלסים. במהלך חודש יוני בשנת 2018, הצטייד הנאשם במוט קשיח והמתין לגיסו ליד מגוריו.


בעת שהגיס הגיע למקום, התנפל עליו הנאשם מאחור, חנק אותו והחל להכות בו בחוזקה באמצעות מוט במשך דקות ארוכות תוך השמעת איומים על חייו. בכתב האישום צוין כי גם לאחר שהמתלונן נשכב על הרצפה המשיך התוקף להכות אותו עד לשלב שהחל לדמם מראשו. בשל מעשי התוקף, המתלונן נחבל באופן קשה ונגרמו לו בין היתר שטפי דם רבים וחתך בראש.


הנאשם הודה במיוחס לו והורשע בעבירה של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות באמצעות נשק קר ובעבירת איומים. הוסכם כי הנאשם יעמוד בפני שירות המבחן לצורך קבלת תסקיר בעניינו.


המדינה טענה כי התקיפה גרמה למתלונן לנזקים גופניים ונפשיים


המדינה טענה כי מעשיו של הנאשם היו חמורים וגרמו למתלונן לפגיעות גופניות ונפשיות חמורות, כפי שצוין בתסקיר נפגע עבירה שנערך לו. בתסקיר נפגע העבירה צוין כי לאחר אירוע התקיפה הטראומטי המתלונן ציין כי הוא סובל מחרדות, מסיוטים בלילה ומקושי לשאת את ההשפלה והבושה שהוא חש לאחר האירוע. לפיכך, המדינה ביקשה לקבוע מתחם ענישה כולל עבור העבירות שביצע הנאשם אשר ינוע בין 12 לבין 48 חודשי מאסר.


ההגנה טענה כי הנאשם נטל אחריות על מעשיו והביע חרטה


מנגד, מטעם ההגנה נטען כי הנאשם השתתף בהליך טיפולי לשליטה בכעסיו, נטל אחריות על מעשיו ולא הסתבך מאז האירוע בפלילים. ההגנה אף הביאה לעדות את אחותו של הנאשם שמסרה בעדותה כי הוא עבר תקופה קשה מאוד מאז האירוע וכי הוא מביע צער וחרטה על התנהגותו.

 

על כן, עורך דינו של התוקף טען כי יש לקבוע את מתחם הענישה במקרה זה בין הימנעות מהרשעה ועד ל-18 חודשי מאסר בפועל. התוקף מסר כי הוא מביע צער עמוק על המעשים, ציין כי ביקש להתנצל בפני המתלונן והשתתף בהליך שיקום.


תסקיר המבחן המליץ להימנע מעונש מאסר לתוקף


בתסקיר שירות המבחן צוין כי הנאשם שולב בקבוצת טיפול לשליטה בכעסים, הוא השתתף בה כנדרש וגילה רצינות ואחריות. כמו כן הובהר כי התוקף שיתף פעולה עם שירות המבחן לאורך הדרך והביע מוטיבציה לשקם את חייו ולשפרם. על כן הומלץ להסתפק בענישה של צו שירות לתועלת הציבור.


בגזר הדין צוין כי לנאשם אין רישום פלילי קודם והובהר שלפני האירוע הוא נהג לקיים אורח חיים נורמטיבי ותקין. כמו כן צוין כי התוקף הודה בעבירות המיוחסות לו והביע בושה, צער וחרטה על מעשיו. השופטת ציינה כי הנאשם הביע רצון אמיתי לשקם את חייו ולתקנם ואף נטל חלק פעיל בהליך טיפולי לשליטה בכעסיו.

 

השופטת הדגישה כי מן הראוי להתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה בעת קביעת מתחם העונש ההולם. לכן נקבע כי המתחם ביחס לעבירות יהיה בין 8 חודשי מאסר, שניתן לריצוי בדרך של עבודות שירות לבין 20 חודשי מאסר בפועל.


הנאשם קיבל כלים להתמודדות עם כעסיו


השופטת התייחסה לתסקיר שירות המבחן והבהירה כי התוקף שיתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן. נקבע כי במהלך ההליך הטיפולי שבו השתתף הנאשם הוא קיבל כלים לצורך התמודדות נורמטיבית עם קשיים וכעסים שעולים במהלך חיי היום יום.

 

לפיכך השופטת קבעה כי בשל מאפייניו החיוביים של הנאשם והשינוי שעבר מאז ביצוע העבירות מן הראוי להימנע מקביעת עונש מאסר בפועל. כמו כן צוין כי קיים סיכוי ממשי שהתוקף ישתקם לגמרי בעתיד ולא יחזור לעסוק עוד בפלילים.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


על כן, השופטת גזרה על הנאשם 500 שעות של עבודות שירות לתועלת הציבור, צו מבחן למשך 18 חודשים ומאסר על תנאי למשך 9 חודשים. נוסף על כך, הנאשם נדרש לחתום על התחייבות כספית בסך של 7,500 שקלים שלא לעבור עבירות אלימות למשך שלוש שנים והוטל עליו לפצות את הנפגע בסך של 25 אלף שקלים.


ת"פ 7483-07-18


עודכן ב: 19/12/2019