טופס שבאמצעותו יכולים בעלי מעבדות להגיש בקשה לקבל אישור

עבור המעבדה לביצוע בדיקות שבודקות את התאמת המצרכים לתקנים


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי