טופס שבאמצעותו יכול יבואן שמייבא סחורות לישראל

להצהיר על נטישת הסחורות, באם הוא לא מעוניין בהן עוד.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן