עובדת שהועסקה במשך כשנה וחצי כפקידת הזמנות במחסן עד שפוטרה, הגישה תביעה כנגד החברה שהעסיקה אותה, בטענה שפוטרה בניגוד לחוק ומבלי שנערך לה שימוע. היא טענה כי לא ניתנה לה כל סיבה לפיטוריה, וכי הפיטורין בוצעו על רקע העובדה שהיא לסבית. החברה טענה מנגד כי העובדת התנהלה באופן לא תקין והיו לה בעיות משמעת, והמצב לא השתפר גם לאחר מספר שיחות הבהרה.


התביעה נדונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו, אשר בחן תחילה את הליך הפיטורין. מסקנתו של השופט הייתה כי אכן, הליך הפיטורין היה פגום, וכלל לא נערך לעובדת שימוע כפי שמחייב החוק. היא שמעה על הרצון להחליפה מעמיתיה לעבודה, ובשיחה שהתקיימה עמה ללא התראה מראש במגרש החניה, כך לא מדובר היה בשיחת שימוע תקנית.


האם סביבת העבודה הפלתה את העובדת בשל נטייתה המינית?


עם זאת, ואף על פי שהעובדת הצביעה על התנהלות לא ראויה מצד מנהלה בנוגע לנטייתה המינית, קבע השופט כי לא הופלתה בשל היותה לסבית, וכי סיבת הפיטורין נבעה מכך שלא הסתדרה על מנהלה הישיר.


על כן, בסופו של דבר נקבע כי העובדת זכאית לקבל פיצויים עקב אי עריכת שימוע בסכום של 20 אלף שקלים, ופיצויים עבור אי מתן הודעה בסכום של 5,000 שקלים. כמו כן תקבל העובדת סכום של 7,000 שקלים עבור הוצאות המשפט.


העובדת ציינה שיש לה בת זוג כבר במהלך ריאיון העבודה


המחסן שבו עבדה התובעת הוא מקום גדול הכולל כ-100 עובדים ועובדות. לאחר שהחלה לעבוד במקום, נתקל מנהל החברה בבת זוגה של העובדת, התלוצץ עמה ואמר לה שראה אותה בעבודה עם מישהי אחרת. אמירה זו הוצגה על ידי העובדת כדוגמה ליחס המפלה והלא שוויוני שהיה מנת חלקה.


כשנה לאחר מועד תחילת העבודה, ביקשה העובדת ממנהלה הישיר לברר מדוע גונבו לאוזניה שמועות שמחפשים לה מחליפה. היא הקליטה שיחה זו והציגה אותה בפני בית הדין. מספר ימים לאחר מכן התקיימה שיחה בינה לבין מנהל החברה, בנוכחות מנהלה הישיר. בשיחה נוספת שהתקיימה כמה ימים מאוחר יותר, בישרו לה שהיא מפוטרת. באותו יום קיבלה את מכתב הפיטורין.


האם הליך הפיטורין היה תקין?


לפי טענותיה של העובדת, לא זימנו אותה לשימוע ואף לא נערכה לה כלל שיחת שימוע לפני פיטוריה, וכמו כן היא פוטרה מבלי שהסבירו לה עד עצם היום הזה מהי עילת הפיטורין. החברה טענה מנגד כי זומנה למספר שיחות הבהרה לאור התנהלותה הבעייתית, אולם מאחר שלא חל כל שיפור, לבסוף היא פוטרה. החברה טענה כי העובדת ידעה על פיטוריה, וכי השיחה שנערכה עמה סמוך למועד הפיטורין מהווה שיחת שימוע לכל דבר ועניין.


ואולם, השופט מצא את טענות החברה בלתי אמינות. אמנם אכן התקיימה שיחה בין הצדדים, אך מתוכן אותה שיחה עלה כי העובדת שמעה על הכוונה לפטרה מעמיתיה לעבודה, ובכך נמצא טעם לפגם בהליך הפיטורין כולו.


מעבר לכך, רק במסגרת השיחה הנוספת שנערכה ימים סמוכים לפני הפיטורין, הועלו לראשונה טענות בנוגע לאופן התנהלותה. שיחה זו התקיימה מעכשיו לעכשיו ברחבת החניה של מקום העבודה, ולכן לא מדובר בשיחת שימוע שנערכה כדין. מסיבות אלו קבע השופט כי החברה צריכה לשלם לעובדת פיצוי בסכום של 20 אלף שקלים עבור אי עריכת שימוע.


מהי הסיבה שבגינה פוטרה העובדת?


טענתה הנוספת של העובדת הייתה כי פוטרה על רקע נטייתה המינית, והעובדה שלא ערכו לה שימוע מחזקת את גרסתה. זאת מכיוון שנאמר לה במהלך השיחה שלאחריה פוטרה כי "אין זרימה", ולאחר שמנהל החברה הביע כלפיה מספר הערות המתייחסות באופן מפורש לנטייתה המינית.


מנגד טענה החברה כי העובדת התקבלה לעבודה כאשר המנהל ידע על נטיותיה ועל מערכת היחסים עם בת זוגה, וכי מעולם לא הופלתה ביחס עובדים אחרים. עוד טענה החברה כי העובדת לא העלתה כל טענה שכזו במסגרת שיחות ההבהרה או הפיטורין, אלא רק במסגרת כתב התביעה.


השופט הבהיר כי כאשר בוחנים את עילת הפיטורין, בודקים האם ההחלטה על הפיטורין התקבלה משיקולים לגיטימיים או משיקולים לא מוצדקים כגון הפליה. במקרה זה, בחינת העדויות והנסיבות הביאה את השופט למסקנה כי העובדת לא הופלתה ולא פוטרה בשל היותה לסבית.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


כבר בריאיון העבודה נטייתה המינית לא הוסתרה, וכך גם לאורך כל תקופה העבודה. גם אחרי שהביאה לעולם ילדה עם בת זוגה, ההנהלה שלחה לה מתנה לרגל המאורע. מלבד זאת, התברר כי העובדת ומנהלה הישיר אכן לא הסתדרו, וכי זו הייתה סיבת הפיטורין האמיתית. לאור כל זאת, טענתה של העובדת לגבי עילת הפיטורין נדחתה.


בסופו של דבר נקבע כי החברה נדרשת לשלם פיצויים בסכום כולל של 25 אלף שקלים עבור אי עריכת שימוע ואי מתן הודעה לעובדת, וכן לשלם את הוצאות המשפט של העובדת בסכום של 7,000 שקלים.

 


סע"ש 18999-04-18