טופס שבאמצעותו ניתן להגיש בקשה לפקיד השומה

בשביל משיכת כספי התגמולים ללא ניכוי מס במקור


הטבה זו ניתנת לאדם בעל הוצאות רפואיות מרובות או בעל נכות רפואית


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן