טופס שבאמצעותו ניתן להגיש בקשה

לרכישת כלי ירייה מאדם פרטי ועבור אדם פרטי.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן