טופס שבאמצעותו אדם פרטי יכול להגיש בקשה לקבלת רישיון לייצוא כלי ירייה
רישיון זה למטרות ספורט בלבד


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי להורדת הקובץ לחץ כאן