טופס שבאמצעותו ניתן להגיש תצהיר עבור בית המשפט

שיכול להחליף עדות פרונטלית לצורך קבלת חיזוק או הוכחות בכל הקשור לטענות המצהיר.


באדיבות אתר השירותים והמידע הממשלתי
 להורדת הקובץ לחץ כאן