בגזר דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, נבחן מהו העונש הראוי לצעיר בן 22 שהורשע לאחר הודאתו בעבירה של נשיאת נשק ותחמושת ללא רישיון ובעבירה של ירי בנשק חם באזור מגורים.


לפי העובדות שצוינו בכתב האישום, בחודש מרץ האחרון, נשא הנאשם בניגוד לחוק תת מקלע מאולתר, שלוש מחסניות וקליעים התואמים לנשק. הצעיר הלך בחצר ביתו וטען את כלי הנשק במחסנית מלאה בכדורים. לאחר מכן ירה ארבע יריות באוויר ואף ניסה לירות מספר פעמים נוספות.


לאחר הירי הצעיר אסף את התרמילים, הניח אותם בשקית יחד עם הנשק ושלושת המחסניות והטמין את השקית בין השיחים. כוח משטרתי שהגיע למקום עקב דיווח על הירי מצא ותפס את הנשק והמחסניות שהוחבאו בין השיחים.


המדינה ביקשה לקבוע ביחס לצעיר מתחם ענישה שנע בין 36 לבין 60 חודשי מאסר בפועל. נטען כי לנוכח גילו והודאתו בעבירות המיוחסות לו כבר בעת חקירתו במשטרה, יש לקבוע את עונשו בחלקו התחתון של מתחם הענישה ולהוסיף לו רכיב ענישה משמעותי של מאסר על תנאי.


הצעיר גרם לסיכון ממשי לתושבים באזור


עם זאת, המדינה טענה כי העובדות בכתב האישום מעידות על חומרתם הרבה של המעשים שכן הצעיר נשא נשק וביצע ירי באזור מגורים מאוכלס וגרם בכך לסיכון ממשי של תושבי השכונה. עוד נטען כי יש להחמיר בעונש עם עברייני נשק, בהינתן הסיכון המשמעותי שכרוך בהחזקת נשק ובשימוש בו.


ההגנה טענה כי הנאשם נטל אחריות מלאה על מעשיו


מנגד ההגנה טענה כי הנאשם הוא צעיר בן 22 ללא רישום פלילי קודם, אשר הודה במעשיו בהזדמנות הראשונה שניתנה לו ותרם לחיסכון של זמן שיפוטי יקר ערך. כמו כן נטען כי הצעיר מצא את הנשק וביצע את הירי בהיעדר שליטה על מעשיו כיוון שהיה תחת השפעת אלכוהול באותה העת.


סנגורו של הצעיר הוסיף כי הוא השתתף במפגשים שנקבעו לו מטעם שירות המבחן שם נטל אחריות מלאה על מעשיו. לפיכך, עורך דינו של הצעיר טען כי אם ייגזר על הנאשם עונש מאסר, עליו להיות במתחם של עד תשעה חודשי מאסר לכל היותר, שירוצו באמצעות עבודות שירות.


שירות המבחן התרשם כי הצעיר מתקשה להפעיל שיקול דעת


בתסקיר שניתן מטעם שירות המבחן צוין כי הצעיר ללא עבר פלילי, נטל אחריות על מעשיו והראה רצון אמיתי לשקם את חייו. עם זאת קצינת המבחן התרשמה שהתנהגות הצעיר מראה על קשיים בהפעלת שיקול דעת בוגר ובהערכת הסיכון הכרוך בהחזקת נשק ובשימוש בו באזור מגורים. שירות המבחן נמנע מהמלצה על חלופת ענישה או שיקום כיוון שהתרשם כי קיים סיכון להתנהגות עבריינית מצידו בעתיד.


העבירות שבוצעו יצרו סיכון ממשי לחיי אדם


השופט ציין כי הצעיר ביצע עבירות נשק באזור מגורים מיושב שבצידן פוטנציאל פגיעה משמעותי בערך החברתי של ביטחון הציבור תוך יצירת סיכון ממשי לחיי אדם. הובהר כי העונש המקסימלי הקבוע בחוק לעבירת נשיאת נשק בניגוד לחוק עומדת על עשר שנות מאסר ועל עבירת ירי באזור מגורים העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר.


השופט ציין כי הנאשם השתמש בתת מקלע אשר ביכולתו לגרום לנזק נרחב וחמור ויש לתת לכך משקל בעת גזירת עונשו. נקבע כי אמנם לעבירות לא קדם תכנון מקדים ולא נגרם נזק ממשי כתוצאה ממעשיו של הצעיר, אך פוטנציאל הנזק של המעשים היה גדול ואין ספק שאחת היריות הייתה יכולה לגרום לפגיעה קטלנית בחיי אדם. בעקבות זאת נפסק כי מתחם העונש ההולם במקרה זה הוא מאסר בפועל שנע בין 15 חודשים לבין 36 חודשים.

 

השופט ציין לטובה את העובדה שהצעיר הודה כבר בחקירתו במשטרה בעבירות שיוחסו לו ובכך הביא לחיסכון בזמן שיפוטי יקר. כמו כן צוין כי לפני ביצוע העבירות הנאשם למד בפנימייה צבאית, עבד ועסק בבניית ביתו ועתידו.


יש להרתיע את הנאשם ואת הציבור מביצוע עבירות נשק


עם זאת, השופט החליט כי במקרה זה קיים צורך ממשי להרתיע את הנאשם מביצוע עבירת נשק נוספת בעתיד והוסיף כי עונש מתאים ככל הנראה יביא להרתעתו. כמו כן נפסק כי בנסיבות העניין הטלת עונש חמור תתרום להרתעה של הציבור מפני ביצוע עבירות מסוג זה.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


הוחלט כי ענישה חמורה תגרום לעבריינים פוטנציאליים לשקול את מעשיהם לפני שיחליטו לבצע עבירות של ירי באזור מגורים ונשיאת נשק ותחמושת. לפיכך, השופט גזר על הצעיר 18 חודשי מאסר בפועל ו-4 חודשי מאסר על תנאי.


ת"פ 1641-04-19
 


עודכן ב: 19/12/2019