בית משפט השלום בירושלים דן לאחרונה בעניינו של פיזיותרפיסט שהורשע לאחר שמיעת עדויות בעבירה של מעשה מגונה וגזר עליו שנת מאסר בפועל, מאסר על תנאי ותשלום פיצויים למתלוננת. בגזר הדין נקבע כי המטפל מעל באמון שניתן בו במסגרת עבודתו, ניצל את המטופלת והשתמש בה למימוש דחפיו ויצריו המיניים.


לפי העובדות בהכרעת הדין, בשנת 2015 עבד הפיזיותרפיסט במרפאת קופת חולים. במסגרת עבודתו הופנתה אליו אישה כדי לקבל סדרת טיפולי פיזיותרפיה עקב כאבי גב שמהם סבלה. במהלך אחד הטיפולים, הוא הכניס את אצבעותיו בכוח לפיה, ניסה לגעת לה בחזה, הרים את חצאיתה ונגע בה באיבר המין ובישבן. בהמשך הוא נצמד אליה ונגע בידיה באמצעות איבר מינו.


עם תחילת מעשיו האישה השתתקה ולא הגיבה אך בהמשך היא התנגדה באמצעות הפעלת משקל גופה נגד ידיו של המטפל. לאחר מספר דקות איש משק שעבר במקום הקיש על דלת חדר הטיפולים והמתלוננת קמה ועזבה את החדר.


המדינה טענה שהמטפל הפר את חובת האמון שלו


המדינה הדגישה את חומרת המעשים של הפיזיותרפיסט אשר פגע במטופלת והפר את חובת האמון שלו כלפיה. כמו כן צוין כי הוא לא נטל אחריות על מעשיו ואף טען כי המתלוננת היא זו שביצעה בו את המעשה המגונה.


בעקבות זאת המדינה ביקשה לקבוע את מתחם העונש הראוי בטווח שבין שמונה חודשים לבין 18 חודשים של מאסר בפועל. עוד נטען כי יש להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה שנעה בין 10 לבין 12 חודשים בצירוף תשלום פיצויים משמעותיים למתלוננת.


הסנגור טען שמדובר במעידה חד פעמית


הסנגור טען כי מעשי המטפל חורגים רק במעט ממעשים לגיטימיים שמבוצעים בדרך כלל במסגרת טיפול פיזיותרפיה שגרתי. הוא הדגיש כי מדובר באירוע בודד וחריג במהלך 26 שנות עבודתו של המטפל, אשר במהלכן הוא טיפל באלפי נשים במקצועיות ובמסירות בלי כל כוונה מינית.


לפי גרסת ההגנה, הפיזיותרפיסט הוא אדם נורמטיבי ובעל משפחה, נחשב לאיש מקצוע מסור, מוכשר ומוערך אשר הצטיין בעבודתו. לפיכך הציע הסנגור לשלב אותו בהליך טיפולי, לבטל את הרשעתו בעבירה של מעשה מגונה ולחייב אותו בביצוע שירות לתועלת הציבור בלבד.


במסגרת תסקיר נפגע עבירה שנערך למתלוננת צוין שהמעשה גרם לה לפגיעה חמורה שבעקבותיה היא נזקקת לטיפול פסיכולוגי. שירות המבחן התרשם שהפגיעה מתבטאת בהימנעות מאינטימיות גופנית, בערעור תחושת הערך העצמי שלה ובחשש מקשרים חברתיים או מקצועיים עם גברים.


בתסקיר שירות המבחן שנערך לפיזיותרפיסט עלה כי הוא הכחיש באופן מוחלט את המעשים ועמד על כך שהעניק טיפול הולם ומקצועי למתלוננת ללא כל כוונה מינית. קצין המבחן סבר כי טיפול ייעודי לעברייני מין יוכל להפחית את מסוכנותו, מאחר שקיימים אצלו עיוותי חשיבה והוא עלול לפעול באופן בעייתי ולבחון גבולות כאשר אין עליו פיקוח.


הפיזיותרפיסט ניצל את תפקידו למימוש דחפיו המיניים


השופט ציין כי המטפל ניצל את תפקידו כדי לבצע מעשה מגונה ובכך הוא מעל באמון שנתנו בו האישה וקופת החולים שהעסיקה אותו. נפסק כי הוא ניצל את העובדה שהמטופלת הייתה נתונה לשליטתו במהלך הטיפול והשתמש בה למימוש דחפיו ויצריו.


עוד נקבע כי המטפל פגע באוטונומיה של האישה על גופה ופגע בכבודה ובתחושת הבטחון שלה בכך שביצע בה מעשים אסורים בעלי אופי מיני מובהק.


בסוגיית העונש הראוי השופט החליט שמתחם העונש שביקשה לקבוע המדינה הוא אמנם מקל בנסיבות המקרה, אך עם זאת פסק שאין להחמיר עם המטפל מעבר למתחם המבוקש ואימץ את המלצת המדינה.


לפיכך, נקבע כי מתחם העונש ההולם ביחס לעבירה הוא מאסר בפועל לתקופה שבין שמונה חודשים לבין 18 חודשים בצירוף רכיבי ענישה נלווים.


השופט התרשם כי למטפל לא הייתה מודעות למעשיו החמורים ולהשפעתם ההרסנית על המטופלת. צוין כי הוא הטיח במטופלת האשמות כאילו היא פגעה בו ופעל במניפולטיביות ובחוסר אמינות בפני בית המשפט ובפני שירות המבחן. עם זאת סבר השופט כי עומדת לטובתו העובדה שמדובר באדם נורמטיבי שלא הסתבך בפלילים ותפקד באופן תקין עד לביצוע העבירה.


הוחלט כי לנוכח התנהגות המטפל אין הצדקה להפנותו להליך טיפולי כיוון שהוא לא נטל אחריות למעשיו, הכחיש את ביצועם באופן עקבי ואף התבצר בעמדתו שהמתלוננת ביקשה להפלילו.

 

יש לך שאלה?

פורום הטרדה מינית - פגיעה מינית


בסופו של דבר נקבע כי המטפל ישלם למתלוננת פיצוי בסך של 35 אלף שקלים וירצה שנת מאסר בפועל ושישה חודשי מאסר על תנאי שיופעל אם הוא יבצע עבירת מין נוספת תוך שלוש שנים.


ת"פ 28030-05-16


עודכן ב: 19/12/2019