בית משפט השלום בעפולה עסק לאחרונה בתביעה שהוגשה נגד עורך ראשי של עיתון מקומי. על פי כתב התביעה עורך העיתון פרסם כתבות עיתונאיות על אודות עורך דין, תוך הפרת זכויות יוצרים של תמונותיו ותוך עבירת לשון הרע בשל הפצת מידע מוטעה ופוגעני.


לטענת עורך הדין, הכתבות תיארו אותו באופן שגוי במטרה לפגוע בשמו הטוב ובעבודתו. הוא הוסיף כי השימוש בתמונות שלו היווה הפרה של זכויות יוצרים, כיוון שהדבר נעשה בלי שידע על כך או הסכים לנעשה.


עורך העיתון טען מנגד שהכתבות אינן מוגדרות כלשון הרע, זאת מפני שהדברים שפורסמו הם דברי אמת שיש בהם עניין לציבור לקוחותיו של עורך הדין. יתרה מכך, לגרסתו התמונה שצורפה לכתבות הועברה אליו ממשרד יחסי הציבור של עורך הדין עצמו במטרה שתפורסם, לכן השימוש בה לא היווה הפרת זכויות יוצרים.


מעובדי העיתון נמסר כי עורך הדין פרסם בעצמו את האירועים שתוארו בכתבה לאחר מכן


עורך הדין טען כי הכתבות פורסמו במשך חודש וחצי, בפריסה רחבה של העיתון כיוון שהופץ גם בגרסה מודפסת וגם בגרסה דיגיטלית דרך הפייסבוק. לדבריו, בכתבות יוחסו לו עבירות שונות בלי לברר את אמינות המידע ולדייק בפרטים. הוא הוסיף כי הפרסום נועד להטיל בו דופי ולפגוע בפרנסתו, וכי הדברים נעשו מתוך רדיפה אישית ותו לא.


עורך העיתון השיב בתגובה כי הדברים שבגינם תבע עורך הדין פורסמו לראשונה בדף הפייסבוק שלו עצמו, ולכן הוא לא יכול לטעון כי הפרסום שגוי ומהווה לשון הרע. בעל העיתון גרס כי בדיקת אמיתות או מהימנות הכתבות אינה רלוונטית כאשר הדברים פורסמו על ידי מושא הכתבה מלכתחילה.


יתרה מזאת, עובדי העיתון טענו כי אין בכתבות שום אלמנט פוגעני שמוריד את ערכו של עורך הדין. לפיכך טענו שפרסום הכתבות לא כולל את הרכיב העיקרי ביותר בעבירת לשון הרע שהוא ביזוי והשפלה.


עורך הדין צירף תביעה נוספת על הפרת זכויות יוצרים בשל הצגת תמונתו בכתבה ללא רשות


עורך הדין טען כי הכותב צירף לכתבה תמונות שלו שצולמו בעבר על ידי צלם מקצועי, ועל כן מוגנות בזכויות יוצרים. הכותבים השתמשו בתמונותיו שש פעמים ללא ידיעתו וללא הסכמתו, מה שמהווה הפרה של זכויות יוצרים על פי החוק.


הצלם שנשכר לצילום התמונות זומן לבית המשפט למתן עדות. הוא סיפר שאכן התמונות הועברו לעורך הדין, ושקיבל ממנו כסף עבור השירות והתוצרים. לטענת עורך הדין, שכירת הצלם וקניית התמונות מקנה לו את זכויות היוצרים עליהן, דבר טבעי כי הוא זה שמופיע בהן.


עובדי העיתון טענו בתגובה כי כשפנו אל משרד יחסי הציבור של האיש וביקשו תמונה לפרסום, זו התמונה שקיבלו לידיהם. לגרסתם, קבלת התמונות בדרך זו מעידה על ידיעה והסכמה, ולכן לא הופרו זכויות היוצרים.


בית המשפט קבע שהתקיימו לשון הרע והפרת זכויות יוצרים - וחייב את עורך העיתון בפיצויים


לידי בית המשפט הוגשו סרטונים ועדויות המתעדים את המקרים שתוארו בכתבות שעליהן תבע הגבר את העיתון בגין לשון הרע.


לאחר שבחנה את הראיות, קבעה השופטת כי הדברים שפורסמו בגנות עורך הדין אכן היו לא מדויקים, ועצם פרסומם בתפוצה נרחבת שהיא תפוצת העיתון, מהווה עבירת לשון הרע. היא הסבירה שמלבד הניסוח המטעה והפרסום הרחב, המעשה פגע ממשית בשמו הטוב וכן בעבודתו בהווה ובעתיד.


כמו כן הדגישה השופטת שלא ניתן לפרסם בכתבה דברים רק משום שנאמרו או פורסמו על ידי עורך הדין, ועל כותבי העיתון מוטלת האחריות לברר ולחקור את האמת לעומקה, בטרם הפצת כתבה עיתונאית שאמורה להיות מהימנה.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות


באשר לתמונות, השופטת קיבלה את טענתם של עורכי העיתון שלפיה בהעברת התמונה ממשרד יחסי הציבור, התקבלה גם הסכמה לפרסומה. עם זאת, היא חידדה כי התמונה הועברה לטובת פרסום אחר בעבר, ולכן אסור היה לצרפה לכתבה בהקשר הנוכחי בלי אישור מפורש. כתוצאה מכך היא קבעה כי גם התביעה בגין הפרת זכויות יוצרים מתקבלת.


לפיכך השיתה השופטת על עורכי העיתון תשלום פיצויים בסך 120 אלף שקלים בגין עבירת לשון הרע, ותשלום נוסף של כ-36 אלף שקלים בגין הפרת זכויות יוצרים. כמו כן, היא חייבה אותם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 16 אלף שקלים.

 


ת"א 11165-09-15


עודכן ב: 19/12/2019