בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת לשון הרע שהגיש מוליך כלבים נגד שחקנית צעירה. בפסק הדין נקבע כי הפוסט שפרסמה הצעירה שבו האשימה את האיש באלימות כלפי כלבים נחשב לפרסום לשון הרע. לפיכך נפסק שהצעירה תשלם לאיש פיצויים בסך של 50 אלף שקלים.


בפוסט שפרסמה הצעירה באינסטגרם היא תיארה מקרה שאירע בעת שהייתה בדרכה לחזרות לקראת מופע שבו השתתפה. בפרסום היא ציינה כי ראתה מוליך כלבים מכה את אחד הכלבים שליווה באגרופים, בועט בו וחונק אותו בעת שהכלב עצר לעשות את צרכיו. נוסף על כך, הצעירה צירפה לפרסום גם תמונה של האיש כדי להזהיר את הציבור מפניו.


מוליך הכלבים טען כי הפוסט נחשב לפרסום לשון הרע כלפיו ויש בו כדי לפגוע בפרנסתו ובשמו הטוב. על כן הוא ביקש מבית המשפט לפסוק לטובתו פיצויים מכוח חוק איסור לשון הרע.


הצעירה טענה כי למרות שהיו שני נתיבי נסיעה שהפרידו בינה לבין מוליך הכלבים, היא ראתה את האירוע בבירור. לדבריה היא הייתה מזועזעת מהמקרה ולמחרת האירוע היא החליטה לפרסמו באינסטגרם, בשל חובתה כלפי בעלי הכלבים ורצונה ליידע אותם ביחס לפרטי התקרית.


עוד נטען כי עומדת לה הגנת אמת בפרסום בהתאם לחוק לאיסור לשון הרע. נוסף על כך טענה הצעירה כי עומדת לה גם הגנת תום הלב מכוח החוק, כיוון שחובתה המוסרית הייתה לפרסם את האירוע ולהביאו לידיעת הציבור.


הפוסט באינסטגרם נחשב לפרסום לשון הרע


השופטת ציינה כי לפוסט שפרסמה הצעירה היה פוטנציאל לבזות את מוליך הכלבים עקב המעשים שיוחסו לו ולגרום לו לפגיעה בפרנסתו. על כן נקבע שמדובר בלשון הרע לפי החוק.


נקבע כי הפוסט אכן נחשב לפרסום בהתאם לדרישות החוק, כיוון שהדברים הועלו לרשת וזכו לתפוצה רחבה בקרב הציבור.


השופטת ציינה כי לא הובאו בפני בית המשפט עדים שהיו במקום בעת האירוע כדי לתמוך בגרסתה של הצעירה, ולכן מתעורר קושי בנוגע לאמיתות גרסתה ביחס לתקרית ולאלימות שלכאורה הפעיל מוליך הכלבים כלפי הכלב.


התעוררו קשיים בנוגע לאמיתות גרסתה של הצעירה לאירוע


לאחר שנבחנו עדויות הצדדים נקבע כי לא ניתן לשלול אפשרות שהצעירה פירשה בצורה שגויה את פעולותיו של מוליך הכלבים, וייחסה לו התנהגות אלימה כלפי הכלב. השופטת ציינה כי הצעירה עמדה במרחק שבין 10 לבין 15 מטרים ממקום ההתרחשות ולנוכח משכו הקצר של האירוע שארך מספר שניות, מתעוררים קשיים ביחס לאמיתות גרסתה.


על כן נפסק כי הצעירה לא הצליחה להוכיח את הגנת האמת בפרסום שבחוק איסור לשון הרע. הוחלט לדחות את טענת הצעירה כי הפרסום בוצע בתום לב, ולכן אינו בגדר הוצאת לשון הרע. השופטת קבעה שהפרסום לא נעשה בתום לב, כיוון שהשחקנית פרסמה את דבריה נגד מוליך הכלבים בפני ציבור של מאות אלפי עוקבים שהיו חשופים לפרסומיה באינסטגרם.


עוד צוין בפסק הדין כי השחקנית פרסמה את הפוסט למחרת האירוע ולא מיד לאחר שהתרחש, כאשר עוד הייתה נתונה בסערת רגשות בעקבותיו. על כן נקבע שהיה עליה להפעיל שיקול דעת ביחס לאופן פרסום פרטי התקרית ולהימנע מצירוף תמונתו של האיש לפוסט.


השופטת הוסיפה כי לזכות הצעירה עומדת העובדה שהודתה בטעות שעשתה כאשר פרסמה את התקרית באינסטגרם. צוין כי הצעירה הבינה שדרך זו לא שירתה את מטרתה, מאחר שרוב העוקבים שלה הם ילדים והסיכוי שהפרסום יגיע לידיעת בעלי הכלבים הוא נמוך.


הצעירה לא התכוונה לפגוע במוליך הכלבים


הוחלט כי הצעירה לא פעלה מתוך רצון לפגוע במוליך הכלבים וביצעה את המעשה ללא כוונת זדון. הובהר כי הפרסום אמנם פגע במוליך הכלבים ובעבודתו, אך כוונתה של הצעירה הייתה להזהיר את ציבור בעלי הכלבים מפני פגיעה בחיות המחמד שלהם.


במסגרת השיקולים ביחס לגובה הפיצויים, השופטת התחשבה בכך שהצעירה הסירה את הפוסט שהעלתה והביעה צער וחרטה על כך שבחרה לפרסם את האירוע באינסטגרם.


מנגד, הוחלט לתת משקל לכך שהפרסום פגע בפרנסתו ובעיסוקו של מוליך הכלבים, הגיע לקהל רחב וזכה לחשיפה ציבורית בהיקף משמעותי ולכן הוא נחשב ללשון הרע בהתאם לחוק.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע


בסופו של דבר נפסק כי הצעירה תשלם למוליך הכלבים פיצויים בסך של 50 אלף שקלים, בתוספת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך של 8,000 שקלים.


תא (ת"א) 16471-09-16


עודכן ב: 19/12/2019