איך לכתוב שיק בעת הזמנת מוצרים עתידיים

  

בית משפט השלום בתל-אביב דחה תביעה שהגיש בנק דיסקונט נגד תושב הרצליה לתשלום שיק ע"ס -.22,815 ₪.

  

התושב הזמין עבור בית שהיה בשלבי בנייה מתקדמים שני מטבחונים מחברה המתמחה בבנייתם והרכבתם של מטבחים למגזר המגורים. בעת ביצוע ההזמנה מסר התושב את השיק הנ"ל, כאשר השיק היה לפקודת חברת המטבחים. בהסכם נקבע מועד משוער לאספקת שני המטבחונים. עוד לפני אספקת המטבחונים, הסבה חברת המטבחים את השיק לבנק דיסקונט בו היא ניהלה חשבון עסקי.

 

 בהמשך, כאשר נוכח הנתבע כי חברת המטבחים אינה מספקת לו את המטבחונים שהזמין, הוא נתן הוראה לבנקאי שלו לבטל את השיק, שכאמור הועבר בינתיים לבנק דיסקונט. בנק דיסקונט לא השלים עם ביטול השיק והגיש תביעה נגד ההרצלייני לתשלום השיק.

 

בביהמ"ש טען הנתבע, שיוצג ע"י עו"ד ג'ורדן ברק, כי אין הוא חייב לשלם את השיק ממספר טעמים, ביניהם כי לא קיבל כל תמורה מחברת המטבחים, וכן כי על גב השיק הוטבעה חותמת של חברת המטבחים ואילו על פני השיק נרשם רק שם החברה בחסר, כאשר "החסר" הוא המילה "בע"מ" אחרי שם חברת המטבחים. לטענת פרקליט הנתבע, אי ההתאמה בין השם על פני השיק לבין השם על גב השיק היה צריך להדליק נורית אדומה בבנק דיסקונט כאשר קיבלו את השיק לפקודה בחשבון של חברת המטבחים.

 

הבנק, לעומת זאת, טען כי הוא נתן ערך לחברת המטבחים בגין השיק – חשבונה של החברה היה ביתרת חובה של מעל מיליון ש"ח - וע"כ חייב התושב שלנו לשלם את סכום השיק.

 

כב' השופטת נועה גרוסמן, בפסק דין מנומק, דחתה את תביעת הבנק, וזאת בנימוק כי בנסיבות העניין מחייב הצדק להעדיף את הצרכן על האינטרס של הבנק. ביהמ"ש ציין כי הבנק לא נתן תמורה ספציפית עבור השיק של מר בירנבוים, כי הרי עוד לפני הפקדת השיק היה חשבונה של חברת המטבחים ביתרת חובה של מעל -.1,000,000 ₪.

 

ראוי שהצרכנים ישימו לב לעובדה כי כאשר הם משלמים בשיק עבור סחורה שטרם סופקה להם, יש תמיד לדאוג לכך שהשיק לא יהיה סחיר וזאת ע"י מחיקת המילה "לפקודה", הוספת המילה "בלבד" לאחר ציון שמו של הנפרע, וכן הוספת המילים "לא סחיר" בחלקו העליון של השיק. ע"י ביצוע הפעולות הנ"ל, במקרה של אי אספקת הסחורה המוזמנת יוכל הצרכן לבטל את השיק ולא יהיה חייב לשלמו אפילו אם הוא הועבר בינתיים לצד שלישי. עוד יצוין כי בנקים רבים היום מנפקים שיקים ללקוחותיהם כאשר הם אינם סחירים, ויש ליתן את הדעת מראש אם אתה, כלקוח, מעוניין שהמחאותיך תהיינה סחירות או שאינך מעוניין בכך.

 


עודכן ב: 13/04/2011