פרילנסרים, פרילנסר או פרילנס – כולם שמות נרדפים של העסקה לא מלאה, שבצידה עשויות לעמוד לעובד זכויות בעלות ערך כספי משמעותי.

 

מי לא מכיר את צורת ההעסקה הנפוצה והנוחה (למעסיקים)? העובד מנפיק חשבונית מס במקום שהמעסיק יוציא לו תלוש שכר כמחויב, והנה – חמק המעסיק מתשלום זכויות סוציאליות רבות, וביניהן דמי הבראה, ימי חופשה, הפרשות לפנסיה, החזרי נסיעות וכדומה.

 

לזכויות סוציאליות אלה השאובות מדיני העבודה יש משמעות כספית לא מבוטלת, והסכומים של זכויות אלה עשויים להגיע עד כמחצית השכר.

לרוב, אותם עובדים במתכונת פרילנס כלל אינם מודעים לזכויותיהם ומשכך לא ממהרים לעמוד עליהן. גם אלה שמתוודעים לזכויות, במוקדם או במאוחר, חוששים פעמים רבות לפעול בשל טענות שונות שצפויות להיות מועלות על ידי המעסיק, החל מ"הסכמת" העובד מראש לכאורה, דרך סעיפים "מפחידים" בחוזה העבודה, כמו למשל סעיף שקונס את העובד אם יעיז להגיש תביעה נגד המעסיק, ועד לאיומים בתביעה שכנגד בסכומים אסטרונומיים. כמובן שטענות אלה אין בהן ממש, וגם סעיפים לא חוקיים בהסכם העבודה לא יכובדו על ידי בית הדין.

 

הגישה של בתי הדין בסוגיה זו של עובדי קבלן לאחרונה נוטה באופן מובהק לטובת העובדים, והאפשרות שלא להכיר ביחסי עובד- מעביד הצטמצמה מאוד, כך שלרוב יכירו בתביעה של פרילנסר הדורש לראות בו כעובד (כאשר כל מקרה לגופו כמובן). לצורך כך, ייבחנו מספר פרמטרים כגון: מהות עבודת הפרילנסר, האם העבודה הינה חלק אינטגרלי של העסק, האם יש שכירים אחרים באותו תפקיד, למי שייכים כלי העבודה, האם לעובד עסק משלו, האם עבד רק עם המעסיק או עם אחרים, וכדומה.

 

מה המשמעות של הכרה ביחסי עובד-מעביד עם פרילנסר?

 

ברגע שפרילנסר מוכר כעובד, הרי שהוא זכאי לזכויות ככל עובד אחר, לפי חוקי העבודה. כל עובד במדינת ישראל זכאי לתנאים הבסיסיים הבאים, עליהם, אגב, לא ניתן להתנות ולקבוע אחרת, אף במקרה והעובד חתם במפורש על ויתור:

 

• פיצויי פיטורים: פרילנס שפוטר, כלומר שההתקשרות איתו הסתיימה, יהיה זכאי לפיצויים בגובה משכורת אחת בגין כל שנת עבודה. גם פרילנסר שמתפטר יכול להיות שיהיה זכאי לפיצויי פיטורים, וזאת מחמת מצב בריאותי, הרעת תנאים, העתקת מגורים לישוב מזכה, וכדומה – יש לבחון את נסיבות ההתפטרות הספציפיות.

 

• דמי הבראה: הזכאות היא כשל כל עובד אחר – בין כ 5-10 ימים לשנה, לפי הותק.

 

• נסיעות: גם אם הפרילנסר מחזיק רכב משלו ומגיע עמו לעבודה, הוא עדיין זכאי לנסיעות לפי תעריף של תחבורה ציבורית, עד למקסימום הקבוע בחוק.

 

• פנסיה: לכל עובד זכאות לפנסיה החל משנת 2008, כאשר אחוזי ההפרשה עולים בצורה הדרגתית כל שנה וכיום עומדים על 6% לחודש לתגמולים ו 6% לחודש לפיצויים.

 

• חופשה: כפרילנסר אשר לא יצא לחופשות בתשלום, ישנה זכאות לפדיון ימי החופשה שנצברו, בהתאם לחוק.

 

• שעות נוספות: פרילנסרים רבים עובדים שעות נוספות ללא הכרה, אך לא זוכים לכל תגמול בגינן. לפי החוק, יש לשלם לכל עובד שעות נוספות לאחר 8 או 9 שעות ביום ברמה היומית, בהתאם לכמות ימי העבודה השבועיים, או ברמה החודשית – כל שעה מעבר ל-186 שעות בחודש.

 

בגין שעות נוספות מחויב המעסיק לשלם שיעורים שונים הנעים בין 125%-150%, בגין עבודה בשבתות וחגים מחויב המעסיק לשלם שיעור של 150%, כאשר היום, לאחר תיקון 25 לחוק הגנת השכר שנעשה בשנת 2009, נטל ההוכחה לעניין זה חל על המעסיק, ולא על העובד, כפי שהיה פעם, והדבר מחמיר מאוד עם המעסיק.

 

• דמי מחלה: כל עובד זכאי לתשלום בעד תקופה בה נעדר מעבודתו עקב מחלה שלו או של מי מבני משפחתו על פי חוק. הזכאות לדמי מחלה הינה עד יום וחצי לכל חודש עבודה, וקיימת אפשרות לצבירה של עד 90 ימים על פי החוק. התשלום עבור ימי המחלה הינו חלקי, ביום הראשון אין חובת תשלום כלל, והיתר לפי הקבוע בחוק.

 

• זכויות ענפיות נוספות: כל זכות אחרת הקיימת בענף ספציפי, ענף המלונאות, ענף ההובלה, ענף השמירה, ענף הבנייה, ענף הניקיון כדומה. לכל ענף שכזה ישנן הוראותיו הספציפיות, מחובת קרן השתלמות, פיצויי פיטורים מוגדלים, משכורת 13 ועוד.

 

בנסיבות אלה, נראה כי על כל מי שהועסק כפרילנסר יש לבחון את אופן ותנאי העסקתו, וייתכן וימצא כי על מעסיקו לשלם לו כספים רבים נוספים, אשר לא היה מודע כלל לזכאותו להם. ייצוג משפטי ומקצועי יוכל להביא למיצוי זכויות אלה.

 

הנקודות המובאות כאן הועלו בקליפת האגוז בלבד, וקיימות נקודות רבות נוספות המחייבות התייחסות עניינית ורצינית מראש, על מנת לבנות תיק נכון ויציב, ועל מנת למקסם את סיכויי הזכייה.

 

המאמר נכתב על ידי עו"ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות'

 

www.hamishpat.co.il


עודכן ב: 15/07/2015