בצה"ל קיימת מערכת בתי דין לתעבורה אשר להם סמכות להעמיד לדין חיילי קבע, חיילים בשירות חובה, חיילי מילואים שעברו עבירה בעת שירות מילואים פעיל ואזרחים עובדי צה"ל, כל אלה במקרה של עבירה שביצעו ברכב צבאי. לבית הדין אף סמכות למצות את הדין למשך תקופה קצובה גם לאחר שחרור החייל משירות.

 

משפטי התעבורה נתפסים בדרך כלל כעניין בעל חשיבות נמוכה. אולם, מאחר ולתוצאות ההליך, גם בעבירות שכיחות וקלות לכאורה, עשויות להיות השלכות לגבי רישיון הנהיגה האזרחי של הנאשם – פסילה מלהוציא או להחזיק ברישיון נהיגה אזרחי, נקודות חובה וקנסות, ומאחר ובית הדין הצבאי נוקט ככלל במדיניות ענישה חמורה מאשר בבתי המשפט האזרחיים לתעבורה, ואף עשוי לגזור עונשי מאסר, אין להקל ראש אם זומנת להליך כזה.

 

על אילו עבירות עומדים לדין בבית הדין הצבאי לתעבורה?

 

העבירות בגינן מגיעים להישפט בבית הדין הצבאי לתעבורה יכולות להיות עבירות שכיחות כגון נהיגה במהירות העולה על המותר ביותר מ-20 קמ"ש, אי ציות לתמרור או רמזור, שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה כשהמכשיר אינו מקובע בדיבורית קבועה ברכב, אישום באחריות לתאונה שהנזק בה עולה על 6000 שקלים וכיוצ"ב.

 

עבירות אלו גוררות בדרך כלל ענישה בדמות קנס כספי, פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה צבאי ואזרחי למשך ימים עד מספר חודשים ו/או פסילה על תנאי והכול בהתאם לחומרת העבירה, נסיבות ביצועה ועברו התעבורתי של הנאשם.

 

אולם, לעתים עשוי להיות מדובר בכתב אישום חמור כגון אישום באחריות לתאונת דרכים שנגרם בה נזק חמור או חלילה היו בה נפגעים, שימוש ברכב צבאי ללא אישור, נהיגה ללא רישיון צבאי או היתר מתאים, או ללא רישיון נהיגה כלל, נהיגה בשכרות וכיוצ"ב.

 

עבירות אלו עשויות לגרור עונשים חמורים ובכלל זה מאסר בפועל, הורדה בדרגות, פסילה מלהוציא או להחזיק רישיון נהיגה צבאי ואזרחי לתקופה ממושכת של עד מספר שנים, ובנוסף עונש מותנה וקנסות. כאשר האמור באנשי קבע עשויות להיות להרשעה השלכות לגבי המשך שירותם עד כדי העמדתם בפני ועדה להתרת חוזה.

 

האם כדאי להיוועץ עם עורך דין לפני משפט בבית דין צבאי לתעבורה?

 

על מנת לייצג נאשם בבית הדין הצבאי לתעבורה חובה על עורך הדין להיות בעל היתר ייצוג בבתי הדין הצבאיים וחשוב שיהיה בקיא בתחום התעבורה בכלל ובחוק הצבאי ובפקודות והוראות הצבא הרלוונטיות. לא תמיד נדרש להיעזר בייצוג ע"י עורך דין. במקרים של עברות קלות עשוי הדיון להתקיים בפני שופט צבאי משפטי ללא נוכחות תובע או סנגור.

 

נוכח התוצאות המשמעותיות של הרשעה מומלץ מאוד לפחות להיוועץ בעורך דין צבאי הבקיא בתחום התעבורה בצבא, אשר לאחר בחינת חומר החקירה וכתב האישום יוכל לבחון אפשרות לביטול כתב אישום או זיכוי, או למזער להשיג הסדר טיעון מקל עבור הנאשם.

 

במקרים של כתבי אישום חמורים מקבלת ההמלצה להסתייע בשירותיו של עורך דין חשיבות רבה יותר נוכח ההלכות החמורות האפשריות לגבי הנאשם במקרים אלו. את זכות ההיוועצות חשוב מאוד לממש קרוב ככל האפשר לאירוע וכמובן רצוי לפני מתן העדות במצ"ח.