חיילי צה"ל נמצאים במצב בו מופקד בידיהם, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, כלי נשק, תחמושת ואמצעי לחימה. במצב זה גלומה סכנה בטיחותית גדולה ולכן קובע חוק השיפוט הצבאי (החש"ץ) כי שימוש בנשק שלא כדין מהווה עבירה פלילית הגוררת ענישה מחמירה ולעתים רישום פלילי.


מהו נשק ומה מהות העבירה על פי הגדרת החוק?


נשק בהקשר זה יחשב לא רק כלי ירייה כגון רובה, מקלע, אקדח וכיוצא באלו, אלה גם חומר נפץ, תחמושת או כל ציוד לחימה, בין אם הוא תקין ובין אם לא.


כעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק יכולות להיחשב שורה של פעולות של הפעלת כלי נשק, שימוש בו או החזקתו באופן שאינו תואם את הפקודות והוראות הבטיחות כגון כיוון נשק אל אדם אחר ללא הצדקה כאיום או כמשחק, משחק בנשק, ירי ללא הצדקה במקום שאינו מטווח מאושר (למשל, ביצוע מטווח פרטי במהלך חופשה או ירי בחתונות), ירי בבעלי חיים ועוד.


מה צפוי לחייל העושה שימוש בלתי חוקי בנשק?


חוק השיפוט הצבאי קובע כי כנגד חייל אשר עושה שימוש בלתי חוקי בנשק תפתח חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) ואם ימצא בסיס ראייתי לאשמה מצדו, הוא יעמוד למשפט פלילי בבית הדין הצבאי.


רמת הענישה תלויה בנסיבות המקרה, כאשר החוק אף עושה אבחנה בין חייל אשר נשא נשק, טיפל בו או השתמש בו באופן אחר ללא סמכות וללא נקיטת אמצעי זהירות, מעשה אשר העונש המקסימאלי עליה שנתיים מאסר, למקרה בו חייל הפעיל את הנשק ללא סמכות ולא נקיטת אמצעי זהירות, מעשה אשר העונש המקסימאלי עליו שלוש שנים מאסר.


מאסר של מספר ימים ועד מספר חודשים, על פי חומרת המעשה


בפועל פסקי הדין מלמדים על עונשים הנעים בין מספר ימים במקרים קלים מאוד למספר חודשים במקרים חמורים. ענישה העולה על 60 ימי מאסר בפועל גורר בנוסף גם רישום פלילי מלא.


לסיכום, אמצעי לחימה ובהם כלי נשק, תחמושת ואמצעי חבלה הנם מסוכנים ויש להשתמש ולנהוג בהם בהתאם לפקודות, במקצועיות ובזהירות על מנת לשמור על חיי אדם, על מוסריות ועל רכוש.


למרות זאת, הימצאות נשק בידי חיילים באופן קבוע ושגרתי, מקהה את מודעותם לסכנה ורוב העבירות מתבצעות כמעשה קונדס, ברגע של כעס, מתוך פיזור דעת או טעות בזיהוי המצב ולא מתוך כוונת זדון.


תורמים לאלו הכשרה בלתי מספקת והעדר פיקוח. אם הנך מעורב באירוע של שימוש בלתי חוקי בנשק בצבא, לדבר עשויות להיות השלכות חמורות לגביך. לכן, במקרה כזה מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום משלב מוקדם ככול האפשר בהליך.


מאת עורך דין אלדד פלד. כותב המאמר הנו עורך דין המתמחה בתחום המשפט הצבאי ואלוף משנה במילואים יוצא חטיבת גבעתי.